Eraill

RSS Icon
 • Athrylith newydd

  Athrylith newydd

  27 Gorffennaf 2016
  CYN iddyn nhw gyrraedd Llandrillo-yn-Rhos i wynebu her Swydd Derby yn y Bencampwriaeth dros hanner cynta’r wythnos hon, digon diflas fu ymgyrch Morgannwg yn y ffurf hiraf o gystadlaethau’r Siroedd... Darllen Mwy
 • Popeth ar loeren?

  Popeth ar loeren?

  09 Gorffennaf 2015 | Gan ANDROW BENNETT
  Â minnau heb gyfeirio wythnos diwethaf at Gêm Brawf gyntaf Cyfres Y Lludw yn dechrau yng Nghaerdydd echdoe, mae criced rhyngwladol yn rhywbeth y mae llawer yn ei ddilyn mewn print neu ar bob math o gyfarpar technegol heblaw teledu yn hytrach na thanysgrifio i sianel lloeren. Darllen Mwy
 • Dim pêl i seiclwyr

  Dim pêl i seiclwyr

  03 Gorffennaf 2015 | Gan ANDROW BENNETT
  Â minnau wedi’m magu yn Llangennech, nepell o bentre’r Bynea, falle dylwn fod yn dipyn o seiclwr o feddwl bod `na glwb seiclo llwyddiannus wedi bod yno ers iddo gael ei ffurfio ar Ddydd Llun y Pasg 1937. Darllen Mwy
 • Dycnwch a dagrau ar y ffordd i Glasgow

  Dycnwch a dagrau ar y ffordd i Glasgow

  10 Gorffennaf 2014
  Gyda Gemau’r Gymanwlad yn dechrau’n fuan, bydd S4C yn darlledu dwy raglen nos Iau, 17 a nos Wener, 18 Gorffennaf yn canolbwyntio ar baratoadau rhai o aelodau t?m Cymru. Darllen Mwy
 • Jwdo'n cyffroi Jade

  Jwdo'n cyffroi Jade

  24 Ebrill 2014
  Mae pencampwr jwdo ifanc o Abertawe'n gobeithio herio am fedalau yng Ngemau'r Gymanwlad yn Glasgow ar ddiwedd y flwyddyn. Darllen Mwy
 • Simon Jones yn ail-ymuno â Morgannwg

  Simon Jones yn ail-ymuno â Morgannwg

  19 Hydref 2011
  Heddiw (Mercher 19 Hydref), cyhoeddodd Simon Jones ei fod yn dychwelyd i Gymru ar ôl arwyddo cytundeb dwy flynedd gyda’r clwb lle ddechreuodd ei yrfa, Morgannwg. Darllen Mwy
 • Unrhy un am gêm o dennis?

  11 Awst 2011
  Bydd llu o sêr ifanc y byd tennis yn dod draw i Ganolfan Tennis Arfon Cyngor Gwynedd rhwng 15 a19 Awst ar gyfer cystadleuaeth ieuenctid sylweddol. Darllen Mwy
 • Llwybr beicio mynydd

  Llwybr beicio mynydd

  26 Mai 2011
  Mae llwybrau beicio mynydd Coed-y-Brenin – sy'n enwog drwy’r byd beicio fel y prawf eithaf ar ddyn a pheiriant – ar fin ennill to newydd o gefnogwyr ymysg dechreuwyr ar y gamp. Darllen Mwy
 • Edrych ymlaen at criced byw ar S4C

  26 Mai 2011
  Fe fydd S4C yn darlledu rhagor o gemau byw yn y gystadleuaeth ugain pelawd Twenty20 eto eleni wrth i’r Sianel ddarlledu pedair o gemau Dreigiau Morgannwg yng nghwpan Twenty20 Friends Provident 2011. Darllen Mwy
 • Gobeithio ailadrodd

  20 Mai 2011 | Androw Bennett
  TRA bydd miloedd yn heidio o Dde Cymru i Ogledd Llundain ymhen rhyw ddeng niwrnod ar gyfer ffeinal gêmau ailgyfle’r Bencampwriaeth, mae na nifer sylweddol draw ym Mhrifddinas Lloegr dros yr wythnos hon hefyd yn mwynhau gwylio camp sydd dipyn mwy hamddenol na bwrlwm y cae pêl-droed. Darllen Mwy
 • Golff yng Nghymru ar ôl Cwpan Ryder

  Golff yng Nghymru ar ôl Cwpan Ryder

  24 Mawrth 2011
  I fanteisio ar etifeddiaeth Cystadleuaeth Cwpan Ryder, bydd cyllid yn cael ei ddarparu ar gyfer Cystadleuaeth Golff Agored Cymru dros y pedair blynedd nesaf. Darllen Mwy
 • Binocular i ennill yn Cheltenham

  Binocular i ennill yn Cheltenham

  11 Mawrth 2011 | Dryw
  Cyfarfod mawreddog Cheltenham yw uchafbwynt y tymor rasio dros y clwydi a’r cloddiau a thos bedwar niwrnod disgwylir i ddegau o filoedd dyrru i’r cwrs hyfryd yn Swydd Caerloyw i fwynhau gwledd o gystadlu. Darllen Mwy
 • Aur ac arian i Geraint

  Aur ac arian i Geraint

  25 Chwefror 2011 | Androw Bennett
  GWELWYD dychweliad llwyddiannus i’r trac gan y seiclwr Cymreig, Geraint Thomas, yn y llun, ym Manceinion wythnos diwethaf wrth iddo ennill medal aur yn aelod o dîm Prydain yn y... Darllen Mwy
 • Coroni dwy Gymraes yn bencampwyr byd

  Coroni dwy Gymraes yn bencampwyr byd

  18 Medi 2014
  Dim ond ers pythefnos mae Clwb wedi ymddangos ar S4C ond yn y cyfnod byr yma mae dwy Gymraes wedi eu coroni'n Bencampwyr Byd. Darllen Mwy
 • Cymry i Rio gan Androw Bennett

  Cymry i Rio gan Androw Bennett

  28 Gorffennaf 2016
  YMHLITH y 24 o gystadleuwyr Cymreig sy’n teithio i Frasil ar gyfer Gemau Olympaidd 2016, bydd y seiclwr Geraint Thomas a’r chwaraewr Taekwondo, Jade Jones, yn ceisio ailadrodd eu camp... Darllen Mwy