Golwg ar 24 awr olaf gyrfa rygbi liwgar Mike Phillips

Golwg ar 24 awr olaf gyrfa rygbi liwgar Mike Phillips

Ar ôl gyrfa broffesiynol yn ymestyn 14 mlynedd, fe ddaeth amser Mike Phillips ar y cae rygbi i ben yn ddiweddar

Awyr Agored

Llwyn sy’n llawn haeddu ei ryddid

Stori dda ydy honno am y gweinidog a’i gymydog yn sgwrsio dros glawdd yr ardd.

Teledu

Rhagolygon ffafriol ar gyfer cyflwynydd newydd Y Tywydd

BOED law neu hindda, mae’r rhagolygon yn ffafriol ar gyfer cyflwynydd newydd Y Tywydd ar S4C, Megan Williams.

Radio

Sioe radio'r cawr cryf Oli a Lois yn cyrraedd yr uchelfannau

Mae un o wynebau mwyaf cyfarwydd teledu yng Nghymru wedi derbyn her newydd – sef cyflwyno sioe frecwast newydd ar y radio.

Llyfrau

Cyfrol gyntaf, hunan-gyhoeddedig Iestyn Tyne, y bardd ifanc o Ben Llŷn

DYMA gyflwyno cyfrol farddoniaeth gyntaf Iestyn Tyne, addunedau.

Cerddoriaeth

Calan yn rhyddhau pedwerydd albwm

Mae Calan, y band o Gymru sydd wedi ennill clod am eu sain pop-gwerin swmpus a'u hegni gwefreiddiol, ar fin rhyddhau eu pedwerydd albwm: 'Solomon'.

Moduro

Superb Skoda - Car o sylwedd enillodd sylw

DYWEDIR mae Vaclav Havel, diweddar Arlywydd y Tsiec-Weriniaeth fu’n gyfrifol am Superb 2001 Skoda.

Celf

Cofnod artistig o’r Mametz yn Storiel Bangor

Casgliad o argraffiadau’r yw’r arddangosfa ddiweddara i’w gweld yn Storiel, sydd yn olrhain atgofion o brofiadau synhwyraidd yng Nghoedwig y Mametz.