Eraill

RSS Icon
11 Mawrth 2011
Dryw

Binocular i ennill yn Cheltenham

Cyfarfod mawreddog Cheltenham yw uchafbwynt y tymor rasio dros y clwydi a’r cloddiau a thos bedwar niwrnod disgwylir i ddegau o filoedd dyrru i’r cwrs hyfryd yn Swydd Caerloyw i fwynhau gwledd o gystadlu.

Ar bnawn ddydd Mawrth mae’r cyfan yn cychwyn a phrif ras y diwrnod cyntaf yw’r Champion Hurdle dros bellter o ddwy filltir. Rydw i wedi bod yn hoff iawn o Binocular ers cwpwl o flynyddoedd ac rwy’n credu y bydd yn cadw gafael ar ei goron gan fy mod yn credu, er yn ras well na’r llynedd, ei fod yn geffyl gwell eleni.

Unwaith mae o wedi colli y tymor hwn ac roedd hynny yn ei ras gyntaf yn Newbury pan ddaeth yn drydydd tu ôl i Peddlers Cross o stabl Donald McCain ond credaf nad oedd yn gwbl barod bryd hynny a chan taw dim ond pump ceffyl oedd yn y ras roedd y cyflymder yn eithaf araf.

I ddarllen gweddill yr adroddiad CLICIWCH YMA

Rhannu |