Eraill

RSS Icon
11 Awst 2011

Unrhy un am gêm o dennis?

Bydd llu o sêr ifanc y byd tennis yn dod draw i Ganolfan Tennis Arfon Cyngor Gwynedd rhwng 15 a19 Awst ar gyfer cystadleuaeth ieuenctid sylweddol.

Bydd ymhell dros 140 o chwaraewyr o ledled Prydain i gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Tennis Ieuenctid Caernarfon Gradd 3 - sef un o’r cystadlaethau mwyaf yng Nghymru.

Dywedodd Ian Preston, Hyfforddwr Datblygu Tenis Gwynedd:

“Dyma’r bumed flwyddyn o’r fron i ni gynnal y gystadleuaeth ar gyfer chwaraewyr ifanc ac mae wedi tyfu ac yn ennyn diddordeb trwy’r wlad. Mae safon y chwarae yng ngradd 3 yn uchel, a chyda mwy na 140 o ieuenctid yn cymryd rhan mae gennym y nifer uchaf erioed yn cystadlu eleni.

“Bydd rhai o chwaraewyr ifanc gorau’r wlad yn cystadlu, gan gynnwys rhai o’n chwaraewyr ein hunain sy’n cael gwersi yng Nghanolfan Tennis Arfon, gan gynnwys Cai Jones sy’n ymarfer yma gyda’i hyfforddwr Ceryl Jones. Bydd croeso i unrhyw un ddod draw i weld rhai o sêr y dyfodol yn cystadlu yng Nghaernarfon.”

Bydd Cystadleuaeth Tennis Ieuenctid Caernarfon Gradd 3 yn cynnwys cystadleuwyr o dan 8 i fyny hyd at dan 18 – bechgyn a genethod. Bydd y chwarae yn cychwyn am 9.30am bob diwrnod yng Nghanolfan Tennis Arfon ar Ffordd Bethel yng Nghaernarfon. Mae croeso i chi ddod draw i wylio sêr y dyfodol.

Rhannu |