Eraill

RSS Icon
25 Chwefror 2011
Androw Bennett

Aur ac arian i Geraint


GWELWYD dychweliad llwyddiannus i’r trac gan y seiclwr Cymreig, Geraint Thomas, yn y llun, ym Manceinion wythnos diwethaf wrth iddo ennill medal aur yn aelod o dîm Prydain yn y Ras Ymlid ac un arian yn yr un ddisgyblaeth i unigolion.

Mae Thomas yn arbenigo bellach mewn rasio ar ffyrdd allan yn yr awyr agored, ond dangosodd, fel ei gydymaith yn y tîm Prydeinig, Bradley Wiggins, ei allu i addasu nôl at y trac pan fo angen.

Gwelwyd Wiggins ei hunan ar y trac am y tro cyntaf ers Gêmau Olympaidd Beijing yn 2008 ac roedd buddugoliaeth y Prydeinwyr, yn cynnwys Thomas, Wiggins, Ed Clancy a Steve Burke yn uchafbwynt teilwng i ddiwrnod ola’r tridiau o rasio cyffrous a welwyd yng nghymal diwethaf y tymor yng nghyfres Cwpan Clasurol y Byd bnawn Sul.

Stori lawn yn Y Cymro


Rhannu |