Tanysgrifio

Cadwch mewn cysylltiad efo’r newyddion o’ch cartref.

Yma, yn Y Cymro, gallwn bostio’r papur newydd allan bob wythnos i unrhyw ran o Brydain neu Ewrop, os derbyniwn un o’r taliadau isod o flaen llaw gyda’ch archeb. Hefyd, gallwn bostio copi gan awyrbost i ardaloedd eraill am dâl ychwanegol.

Mae yna bedair ffordd o danysgrifio:

 1. Trwy’r post
  Llawrlwythwch ein ffurflen tanysgrifiad drwy glicio ar y linc 'Llawrlwytho Ffurflen Tanysgrifiad' isod. Printiwch y ffurflen allan, llenwch, a'i hanfon atom gan ddefnyddio'r cyfeiriad a roddir.
 2. Ffôn
  Gallwch danysgrifio drwy ffonio 01970 615000.
 3. E-bost
  Cliciwch Yma i gynhyrchu e-bost i anfon atom. Cofiwch adael eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn.
 4. Ar-lein
  Mae Y Cymro ar gael fel argraffiad digidol ar-lein. Cliciwch yma. Cofiwch, bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch drwy e-bost: edwina@cambrian-news.co.uk .

Mae’r prisiau isod.  

  Llawrlwytho Ffurflen Tanysgrifiad (124KB) 

 


1 Argraffiad

I archebu fersiwn digidol ar-lein am 50c cliciwch yma.


3 Mis

I archebu tanysgrifiad am 3 mis i’r papur digidol ar-lein am £6.00, cliciwch yma.

Am danysgrifiad drwy’r post, am £14.25, cliciwch ar y linc 'Llawrlwytho Ffurflen Tanysgrifiad' uwchben i lawrlwytho ffurflen digidol i brintio allan, ei llenwi, a'i hanfon i'r cyfeiriad a roddir.

Neu, allwch Clicio Yma i greu e-bost atom.

Prisiau:

 • Ar-lein: £6.00
 • Dosbarth 1af Mewndir: £14.25
 • Post Awyr: £15.60

6 Mis

I archebu tanysgrifiad am 6 mis i’r papur digidol ar-lein am £11.50, cliciwch yma.

Am danysgrifiad drwy’r post, am £28.50, cliciwch ar y linc 'Llawrlwytho Ffurflen Tanysgrifiad' uwchben i lawrlwytho ffurflen digidol i brintio allan, ei llenwi, a'i hanfon i'r cyfeiriad a roddir.

Neu, allwch Clicio Yma i greu e-bost atom.

Prisiau:

 • Ar-lein: £11.50
 • Dosbarth 1af Mewndir: £28.50
 • Post Awyr: £31.20

12 Mis

I archebu tanysgrifiad am 12 mis i’r papur digidol ar-lein am £21, cliciwch yma.

Am danysgrifiad drwy’r post, am £57, cliciwch ar y linc 'Llawrlwytho Ffurflen Tanysgrifiad' uwchben i lawrlwytho ffurflen digidol i brintio allan, ei llenwi, a'i hanfon i'r cyfeiriad a roddir.

Neu, allwch Clicio Yma i greu e-bost atom.

Prisiau:

 • Ar-lein: £21
 • Dosbarth 1af Mewndir: £57
 • Post Awyr: £62.40