Eraill

RSS Icon
20 Mai 2011
Androw Bennett

Gobeithio ailadrodd

TRA bydd miloedd yn heidio o Dde Cymru i Ogledd Llundain ymhen rhyw ddeng niwrnod ar gyfer ffeinal gêmau ailgyfle’r Bencampwriaeth, mae na nifer sylweddol draw ym Mhrifddinas Lloegr dros yr wythnos hon hefyd yn mwynhau gwylio camp sydd dipyn mwy hamddenol na bwrlwm y cae pêl-droed. Dechreuodd y gêm griced bedwar niwrnod rhwng Middlesex a Morgannwg ar faes Thomas Lord ddoe, gyda’r cefnogwyr Cymreig yn gobeithio gweld ailadrodd y gamp o guro’r tîm cartref eleni eto.

Mae’r bythefnos nesa’n hynod brysur i Alviro Petersen a’i garfan o weld taw croesi’r afon Tafwys i faes yr Oval fydd raid erbyn dydd Mawrth i wynebu Surrey (yn cynnwys Tom Maynard, sydd wedi mwynhau dechre deche i’w dîm newydd) cyn teithio i Abington Road yn Northampton wythnos i drennydd am drydedd gornest Bencampwriaeth o’r bron.

Doedd Morgannwg heb guro Middlesex yn Lord’s yn y Bencampwriaeth criced ers 56 mlynedd tan y llynedd gyda’r fuddugoliaeth Gymreig yn dod ym mis Ebrill o fewn 24 awr i lwyddiant yr Adar Gleision yn cyrraedd gêmau ailgyfle’r Bencampwriaeth trwy guro QPR o 1-0 â gôl Joe Ledley’n ennill y dydd yn Loftus Road.

I ddarllen mwy CLICIWCH YMA

Rhannu |