Llythyrau

RSS Icon
 • Datganiad yn codi cwestiynau

  23 Ebrill 2015
  Annwyl Olygydd, Ryn ni wedi clywed dros y dyddiau diweddar fod Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, yn “poeni am y tlodion” wrth annog unigolion i “beidio jyst meddwl am eich hunain”... Darllen Mwy
 • Cymanfa ganu

  23 Ebrill 2015
  Annwyl Olygydd, Bydd Cymanfa Ganu Swydd Efrog a Gogledd Ddwyrain Lloegr yn ymweld â’r Central Methodist Church, Wesley Street, Morley, Leeds LS27 9EE ddydd Sadwrn 9 Mai. Byddwn yn canu o 2.00... Darllen Mwy
 • Pam trin Cymru yn wahanol?

  06 Mawrth 2015
  Annwyl Olygydd, Efallai bod eich darllenwyr yn ymwybodol fod Prif Weinidog y DG wedi cyhoeddi pwerau pellach i Gymru y penwythnos diwethaf, yn dilyn trafodaethau trawsbleidiol y cymerais i ran ynddynt... Darllen Mwy
 • Cydymaith cyson mewn tref ar y ffin

  06 Mawrth 2015
  Annwyl Olygydd, Yn ddiweddar mewn caffi yn fy milltir sgwâr roeddwn i’n eistedd gyda chydymaith cyson, sef Y Cymro. Sylwodd y perchennog a holi’r cwestiwn disgwyliadwy: “Pam dych chi yn dewis... Darllen Mwy
 • Diolch i’r gwasanaeth iechyd

  13 Chwefror 2015
  Annwyl Olygydd, Gair gwerthfawrogol o ddiolch ac o ganmoliaeth ddyledus i’r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol ydi pwrpas y llythyr hwn, oherwydd ma’ nhw wedi cael eu colbio yn ddidrugaredd yn ddiweddar o... Darllen Mwy
 • Gosod baner o urddas

  13 Chwefror 2015
  Annwyl Olygydd, Doedd rhen fflag ddim byd i’w wneud efo ni; rydym yn gw’bod bod cenhedloedd eraill y byd yn cydnabod Fiji fel cenedl a gwlad – geiriau Voreqe Bainimarama, tra’n... Darllen Mwy
 • Drylliad oes o dybio fy hunan yn Gymro o iawn ryw!

  06 Chwefror 2015
  Annwyl Olygydd, Syfdran y daeth canlyniad y DNA Y (llinach gwryw), yn datgelu rhyw gyfrinach gudd mai Germanic S1B-S21 ydwyf, fel y rhan helaeth ohonom ym Mhrydain. Darllen Mwy
 • Darpariaeth wedi dirywio’n enbyd

  06 Chwefror 2015
  Difyr oedd gweld llythyr y Comisiynydd Iaith yn rhifyn diwethaf y Cymro’n cyhoeddi ei bwriad i edrych ar wasanaeth Cymraeg y banciau. Darllen Mwy
 • Toriadau addysg niweidiol

  06 Chwefror 2015
  * Llythyr agored at Y Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd Darllen Mwy
 • Mwy o loc-yps nag o loc-ins

  16 Medi 2011
  Annwyl Olygydd, A minnau newydd ddychwelyd o wyliau o ddiogi ac o seshus ar un o Ynysoedd Groeg dyma ganfod mewn rhifyn o’r Cymro bythefnos yn ôl lythyr o gerydd... Darllen Mwy
 • Cefnogi menter Radio Beca

  Cefnogi menter Radio Beca

  16 Medi 2011
  Annwyl Olygydd, Mae holl orsafoedd radio lleol de-orllewin Cymru bellach yn nwylo “Town and Country Broadcasting” – cwmni sy’n darlledu cyn lleied o Gymraeg ag sy’n bosib o dan amodau... Darllen Mwy
 • Tydi cymunedau Cymraeg ddim yn ddibynnol ar ysgolion bach

  03 Mehefin 2011
  Annwyl Olygydd, Nid wyf erioed wedi ysgrifennu at bapur newydd o’r blaen ond y mae’r amser wedi dod i roi tipyn o ffeithiau moel mewn ymateb i fegaffon Llais Gwynedd... Darllen Mwy
 • Cynghorwyr hirben i’w canmol

  03 Mehefin 2011
  Annwyl Olygydd, Mae cau ceg yn anodd yn y tŷ ‘cw yn amal ar brydiau ond “Clywch, Clwych!” glywid ar ôl darllen llythyr Chris Schoen yn Y Cymro am Ysgol... Darllen Mwy
 • Anghofio ei gwreiddiau

  03 Mehefin 2011
  Annwyl Olygydd, Wrth deithio ddydd Sul, 22 Mai, heibio i Bontnewydd, a thŷ’r Lordyn, beth a welwn ar y lôn ac yn y gwrych ond haid o weithwyr ac er... Darllen Mwy
 • Diffyg clerigwyr

  03 Mehefin 2011
  Annwyl Olygydd, Y mae’r Eglwys yng Nghymru yn pryderu am brinder ei chlerigwyr sy’n Gymry Cymraeg ac yn medru gweinidogaethu drwy gyfrwng y Gymraeg. Sefydlwyd Gweithgor o dan gadeiryddiaeth Cynog... Darllen Mwy
 • Hanes Bob Parry

  03 Mehefin 2011
  Annwyl Olygydd, Wrth gerdded heibio hen adeilad y cwmni arwerthwyr enwog gynt sef Bob Parry, ar faes Caernarfon y dydd o’r blaen, gofynnais i mi fy hun pam nad oedd... Darllen Mwy
 • Ymateb i’r her di-niwclear

  20 Mai 2011
  Annwyl Olygydd, Wedi imi ymosod ar y bwriad o godi gorsaf niwclear newydd yn y Wylfa (Pum Rheswm Pam Na Ddylid Codi Atomfa Newydd; Y Cymro, Mai 13eg), mai ond... Darllen Mwy
 • Diolch am y gefnogaeth

  13 Mai 2011
  Annwyl Olygydd, Trwy golofnau’r Cymro, carwn ddiolch i bobl gogledd Cymru am eu cefnogaeth yn etholiad cyffredinol Cymru ar Fai 5, pryd y derbyniodd Plaid Cymru ymhell dros 40,000 o... Darllen Mwy
 • Sylw am golli cwpl o brydau bwyd!

  13 Mai 2011
  Annwyl Olygydd, Rhaid dweud i mi ryfeddu wrth weld y stori ar eich tudalen flaen wythnos diwethaf am ympryd arbennig ymgyrchydd iaith. Neu efallai na ddylwn i synnu, wedi’r cyfan,... Darllen Mwy
 • Cychwyn canu a chanmol

  13 Mai 2011
  Annwyl Olygydd, A sylwasoch nad oes fawr ddim yn dechrau nac yn dda mwyach? Cychwyn a gwych yw bron popeth. Mater o amser, efallai, hyd nes y cawn Cychwyn Canu,... Darllen Mwy
Page
<
<
1
23>
> 9