Mike a Jules Peters yn paratoi am her 130+ o filltiroedd

Mae Mike a Jules Peters wedi cychwyn ar daith gerdded ar draws gogledd Cymru fel rhan o raglen brysur o weithgareddau codi arian er budd eu hymgyrch Wrth Dy Ochr.

MWY

Dyfodol yr Wyddfa: Galw am ymateb

Dechrau ymgynghori ar Gynllun Partneriaeth Yr Wyddfa.

Newyddion

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn ethol Arweinydd

Mae Gareth Jones (Plaid Cymru) wedi ei ethol fel arweinydd Cyngor Conwy.

Mared o Forfa Nefyn yn Ennill y Fedal Ddrama

Mared Llywelyn Williams, sydd yn 24 oed ac yn wreiddiol o Forfa Nefyn, yw enillydd Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái yn 2017.

Pêl swyddogol Euro 2016 i’w gweld fel rhan o arddangosfa bêl-droed newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae un o beli ‘Beau Jeu’ swyddogol adidas, a ddefnyddiwyd yn ystod buddugoliaeth enwog Cymru yn erbyn Gwlad Belg yn rownd gogynderfynol Euro 2016, yn un o’r prif wrthrychau sydd i’w gweld mewn arddangosfa newydd

Casia Wiliam yw Bardd Plant Cymru 2017-2019

Cyhoeddwyd yn Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái mai Casia Wiliam yw Bardd Plant Cymru 2017-2019.

E-Rhifyn Electroneg

Y Cymro - Rhifyn Electroneg

Tanysgrifiwch i ddarllen Y Cymro ar-lein, fel papur digidol. Cliciwch ar y linc isod i ddarllen yr argraffiad diweddaraf.

(Bydd angen cyfrif PayPal i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn).

Barn

Galwad am gic ym mhen ôl y parchusrwydd bondigrybwyll

Carlow, yr oeddet wych! Wythnos o chwerthin, creu cerddoriaeth ac yfed gormod o Smithwicks yn ogystal ag ambell drip allan i’r wlad oedd wythnos yr Ŵyl Ban Geltaidd i’n criw bach ni a aeth draw i’r Ynys Werdd yn y fan.

Hamdden

Golwg ar 24 awr olaf gyrfa rygbi liwgar Mike Phillips

Ar ôl gyrfa broffesiynol yn ymestyn 14 mlynedd, fe ddaeth amser Mike Phillips ar y cae rygbi i ben yn ddiweddar

Chwaraeon

Pedwar cyn-Lew yn dweud eu dweud am garfan 2017

Gydag S4C yn darlledu uchafbwyntiau o bob gêm yn Nhaith Llewod Prydain ac Iwerddon 2017, mae'r sianel wedi cael cymorth pedwar cyn-Lew ar gyfer yr ymgyrch hyrwyddo.