Mwy o Newyddion

RSS Icon
09 Mai 2017

Ethol arweinydd newydd grŵp Plaid Cymru Gwynedd

Etholwyd Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Dolgellau yn Arweinydd newydd Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd mewn cyfarfod ym Mhorthmadog yr wythnos hon (8 Mai).

Mae Dyfrig Siencyn yn Gynghorydd Sir dros Ward Gogledd Dolgellau.

Llwyddodd Plaid Cymru Gwynedd i sicrhau mwyafrif o Gynghorwyr, 41 Cynghorydd, yn yr Etholiadau Lleol sy’n golygu y bydd Plaid Cymru yn parhau i arwain a llywodraethu Cyngor Gwynedd dros y bum mlynedd nesaf. Mae’n adeiladu ar lwyddiant y Blaid dros y blynyddoedd diwethaf ac yn 4 Cynghorydd yn fwy nac a etholwyd yn 2012, a 6 Chynghorydd yn fwy nac yn Etholiad 2008.

Meddai’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Mae hi’n fraint ac yn anrhydedd cael fy ethol i swydd arweinydd Grŵp Plaid Cymru Gwynedd.

"Mae hi’n swydd bwysig sy’n gosod y tir ar gyfer y gwaith caboledig sy’n cael ei wneud o fewn Gwynedd gan dîm cyfan o gynghorwyr, staff, asiantaethau, gwirfoddolwyr a chymunedau.

Mae gan Blaid Cymru weledigaeth a chyfraniad sylweddol i’w gwneud, nid yn unig i ddyfodol y sir yma, ond i ddyfodol Cymru a'r Gymraeg hefyd.

“Diolch i bob ymgeisydd sydd wedi mentro i’r cylch gwleidyddol ar ran Plaid Cymru yn yr Etholiadau Lleol.

"Diolch i gynghorwyr profiadol sydd wedi gweithio’n ddiflino gan gyfrannu’n hael i’r gwaith dros y blynyddoedd.

"Estynnwn groeso twymgalon i Gynghorwyr newydd Plaid Cymru. Gyda’n gilydd, gallwn barhau i fod yn uchelgeisiol dros ein cymunedau gan sicrhau tegwch i’n trigolion.

“Hoffwn ddiolch yn arbennig i’r cyn Gynghorydd Dyfed Edwards, Penygroes am ei gyfraniad.

"Bu’n arwain grŵp Plaid Cymru Gwynedd a Chyngor Gwynedd am naw mlynedd, y cyfnod hiraf i unrhyw arweinydd yn y sir.

"Mae wedi bod yn fraint cydweithio â Dyfed ac rydym yn diolch iddo am ei broffesiynoldeb, ei gyfeillgrawch, ei brofiad a’i ddoethineb dros y blynyddoedd. Fel aelodau Plaid Cymru, dymunwn bob llwyddiant iddo i’r dyfodol,”

Bydd grŵp y Blaid yn enwebu’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn i swydd Arweinydd Cyngor Gwynedd yn y Cyngor llawn yng Nghaernarfon ddydd Iau y 18 o Fai.

 

Rhannu |