Anfon ebost i'r Faner Newydd

Croeso i safle y Faner Newydd ar y rhyngrwyd. Mae'r Faner Newydd yn gylchgrawn Cymraeg annibynnol sy'n cynnig golwg wahanol ar faterion Cymraeg a byd-eang. Sefydlwyd y Faner Newydd i fod yn gyfrwng i leisio barn annibynnol ar bynciau fel darlledu, llenyddiaeth, hanes, celfyddyd, gwyddoniaeth a materion cyfoes.

I gysylltu â ni drwy ebost cliciwch ar un o'r delweddau Faner Newydd sydd ar dop a gwaelod pob tudalen
Anfon ebost i'r Faner Newydd

Dylai ein strategaeth fod - nid yn unig i ymladd Ymerodraeth wyneb yn wyneb ond i warchae arni. Ei hamddifadu o ocsigen. Ei chywilyddio. Ei gwawdio. Gyda'n celf, ein cerddoriaeth, ein llên, ein styfnigwrydd, ein llawenydd, ein hathrylith, ein hymroddiad di-ildio - a'n gallu i adrodd ein storïau ein hunain. Storïau sy'n wahanol i'r rhai y cyflyrwyd ni'n feddyliol i'w credu.

Fe fydd y chwyldro corfforaethol yn dymchwel os gwrthodwn ni brynu yr hyn maen nhw'n ei werthu - eu syniadau nhw, eu fersiwn nhw o hanes, eu rhyfeloedd nhw, eu harfau nhw, eu syniad nhw fod y cyfan yn anorfod. (Arundhati Roy)

gwefan Dyffryn Aeron | Chwiliadur | datblygu gwefannau | OpenOffice.org Cymraegadeiladwyd gan
dyffrynaeron.org

Chwilio am wasanaeth Cymraeg?
llearywe.com