safwe OpenOffice.org
meddal

Beth am roi cynnig ar feddalwedd OpenOffice.org i greu dogfennau testun, prosesu geiriau, llunio cyflwyniadau, lluniadu, ac i arbed a phrosesu gwybodaeth ar daenlenni? Mae OpenOffice.org nawr ar gael yn rhad ac am ddim ar gyfer systemau Windows a Linux, ac mae fersiwn Mac OS hefyd yn cael ei datblygu. Ond pam ddyliech chi newid o MS Office i ddefnyddio'r meddalwedd hwn?

  • mae'r rhyngwyneb yn gwbl Gymraeg
  • mae gwirydd sillafu Cymraeg yn rhan o'r system
  • mae'n rhad ac am ddim
  • mae'n feddalwedd cod agored o safon uchel
  • mae'n cynnig opsiwn arall, gwell i feddalwedd Microsoft

Gallwch weld sgrinluniau o'r meddalwedd drwy glicio fan hyn, neu ddod i wybod mwy amdano a sut i gael gafael arno drwy glicio fan hyn.

Mae www.meddal.com wedi cynhyrchu CD sy'n cynnwys meddalwedd OpenOffice.org, porwr gwe a rhaglenni ebost pwerus Mozilla, gwirydd sillafu a llawer mwy.