annibyniaeth barn
annibyniaeth barn!

> Hafan Seren Tan Gwmwl

> Cyfraniadau
Erthyglau a syniadau gan bobl amrywiol
> Darllen Seren Tan Gwmwl
Darllen ol-rifynau o Seren Tan Gwmwl
> Cysylltiadau
Rhestr o safleoedd perthnasol ar y rhyngrwyd
> Cyfrannu
Anfonwch eich sylwadau neu syniadau aton ni
> Erthygl y mis
Chechnya: cyfrinach waedlyd Rwsia

TERFYSGWYR RHYNGWLADOL
Adroddiad Robert Fisk o'r llofruddio yn Baghdad
EUOG O LOFRUDDIAETH A THROSEDDAU RHYFEL
Adroddiad Robert Fisk o'r llofruddio yn Baghdad
Cliciwch ar y llun i ddarllen am y llofruddio yn Baghdad


YMUNWCH Â'R YMGYRCH I DYNNU LLUOEDD CONCWEST PRYDAIN AC AMERICA ALLAN O IRAC

Seren Cymru


Cymru 2007...

MAE'R PARTI WEDI DECHRAU!

mae'r parti wedi dechrau!

Dylai ein strategaeth fod - nid yn unig i ymladd Ymerodraeth wyneb yn wyneb ond i warchae arni. Ei hamddifadu o ocsigen. Ei chywilyddio. Ei gwawdio. Gyda'n celf, ein cerddoriaeth, ein llên, ein styfnigwrydd, ein llawenydd, ein hathrylith, ein hymroddiad di-ildio - a'n gallu i adrodd ein storïau ein hunain. Storïau sy'n wahanol i'r rhai y cyflyrwyd ni'n feddyliol i'w credu.

Fe fydd y chwyldro corfforaethol yn dymchwel os gwrthodwn ni brynu yr hyn maen nhw'n ei werthu - eu syniadau nhw, eu fersiwn nhw o hanes, eu rhyfeloedd nhw, eu harfau nhw, eu syniad nhw fod y cyfan yn anorfod. (Arundhati Roy)


Seren Tan Gwmwl
yw'r cylchgrawn hanes a gwleidyddol sy'n cynnig llais annibynnol. Mae'n dadlau bod ffordd wahanol o edrych ar faterion. Nid yw'n gyhoeddiad academaidd.

Mae wyth rhifyn o'r cylchgrawn ar gael, ac mae modd llwytho erthyglau lawr i'ch cyfrifiadur ar ffurf ffeiliau pdf. Gallwch hefyd gyfrannu at y wefan hon drwy gysylltu â ni gyda'ch sylwadau, erthyglau neu syniadau. Mae'r wefan hefyd yn cynnwys rhestr cysylltiadau i sefydliadau a safleoedd eraill perthnasol ar y we.

Bob mis byddwn yn cyhoeddi erthygl newydd i dynnu sylw at faterion o bwys yng Nghymru a'r byd.

Y mis hwn rydyn ni'n edrych ar hanes anweledig yr holocaust tawel yn Chechnya, ac ar sut gafodd Blair a Bush eu prynu i anwybyddu'r llofruddio gan gydweithrediad a thawelwch Putin yn eu rhyfel nhw yn erbyn Islam.


Cyfeiriadur Cymraeg