annibyniaeth barn!

> Tudalen hafan

> Cyfraniadau
Erthyglau a syniadau gan bobl amrywiol
> Darllen Seren Tan Gwmwl
Darllen ôl-rifynau o Seren Tan Gwmwl
> Cysylltiadau
Rhestr o safleoedd perthnasol ar y rhyngrwyd
> Cyfrannu
Anfonwch eich sylwadau neu syniadau aton ni
> Erthygl y mis
Chechnya: cyfrinach waedlyd Rwsia
 
 YMUNWCH Â'R YMGYRCH I DYNNU LLUOEDD CONCWEST PRYDAIN AC AMERICA ALLAN O IRAC

Seren Cymru


 

Safleoedd perthnasol ar y we fyd eang a disgrifiad byr o'u cynnwys.

(cliciwch ar y logo i gyrraedd y wefan)

Nid yw Seren Tan Gwmwl yn gyfrifol am gynnwys y safleoedd hyn
Cysylltiadau Rhyngrwyd

ymgyrch wrth gyfalafol
Ymgyrch yn erbyn rheolaeth cwmniau mawr dros bob agwedd o fywydau pobl. Mae cyfalafiaeth yn dinistrio cymunedau a diwylliannau cynhenid ar hyd a lled y byd. 
radio amgen
curiadauhiphopcymraegdrwmabasdubtecswnarbrofol yw disgrifiad Radio Amgen o'r wefan. Gwefan chwyldroadol sy'n cynnig dewis arall i'r cyfryngau torfol plastig. Ymhlith y sesiynau yn yr archif ceir DJ Dai Trotsky, DJ Lambchop, Endaf Estron a llawer mwy. Cerddoriaeth am ddim i lwytho lawr nawr!
Cylch yr Iaith

Cylch yr Iaith. Yn erbyn Seisnigo Radio Cymru ac S4C a'u troi yn gyfryngau dwyieithog. Anfonwch ebost yn uniongyrchol at y darlledwyr i gwyno eu bod yn chwarae recordiau Saesneg ar Radio Cymru.
Beks Geraint Lloyd Dafydd Du

Y Tystion
Band oedd yn cynnig llais annibynnol a golwg radical ar faterion, ac yn gwneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg.
Cymdeithas Yr Iaith Gymraeg
Gwefan Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Dewch yn rhan o'r ymgyrch dros gynnal Y Fro Gymraeg a dros statws i'r Iaith Gymraeg
Sandinista

Safle y Frente Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN) neu'r Sandinista. Mae'n syniad da i gael geiriadur Sbaeneg cyn mentro yma.

Cwmni Recordiau Fflach

Cwmni Recordiau Fflach. CDs, casetiau a recordiau Cymraeg. GRYM A PHARCH i'r bois o Aberteifi! 

Chechnya
Safle llywodraeth rydd Chechnya ar y we. Mwy o wybodaeth am yr holocaust Rwsaidd anweledig. Darllenwch mwy hefyd yn erthygl y mis
Cymru Goch
Dros Weriniaeth Sosialaidd i Gymru. Yn anffodus mae cynnwys y wefan yn uniaith Saesneg - efallai bod cyfieithiad Cymraeg ar y gweill?
Rhieni Dros Addysg Gymraeg
Yn brwydro dros addysg Gymraeg. Mae angen ymgyrch i sefydlu ysgolion cynradd ac uwchradd Cymraeg penodedig yng Ngheredigion a Sir Gâr. Ymgyrchwch dros addysg gyflawn Gymraeg yn eich ardal chi.
Ymgyrch dot cym
Pam bod rhaid i Gymry ddioddef defnyddio .co.uk neu .com fel rhan o gyfeiriad eu gwefan? Ymunwch â'r ymgyrch i fynnu'r hawl i ddefnyddio dot cym
Ffansin Brechdan Tywod
Safwe ffansin Brechdan Tywod. Arf radical yn nwylo'r bonheddwr Steffan Cravos a'r criw. Wedi cael ei restru gan Heddlu Dyfed Powys dan y teitl "cyhoeddiad chwyldroadol"


Mwy o erthyglau ar gael ar safwe'r Faner Newydd