http://www.y-cymro.comY Cymro Pedwar cyn-Lew yn dweud eu dweud am garfan 2017 <p>Gydag S4C yn darlledu uchafbwyntiau o bob g&ecirc;m yn Nhaith Llewod Prydain ac Iwerddon 2017, mae&#39;r sianel wedi cael cymorth pedwar cyn-Lew ar gyfer yr ymgyrch hyrwyddo.</p> <p>Gyda 24 cap prawf y Llewod rhyngddyn nhw, bydd Syr Gareth Edwards, Gerald Davies, Dwayne Peel a Stephen Jones yn ymddangos yn yr ymgyrch aml-lwyfan, i adrodd eu hanesion yn y crys coch enwog yn ogystal &acirc; rhoi eu barn am y garfan bresennol.</p> <p>Eleni fe fydd y daith yn cychwyn oddi cartref yn erbyn Barbariaid Taleithiau Seland Newydd ddydd Sadwrn, 3 Mehefin, gydag uchafbwyntiau yn cael eu dangos ar S4C am 8.30yh</p> <p>&nbsp;Bedwar diwrnod yn ddiweddarach, bydd S4C yn dangos uchafbwyntiau g&ecirc;m rhwng Llewod Prydain ac Iwerddon a&#39;r Auckland Blues yn Eden Park, am 10.00yh. Catrin Heledd fydd yn arwain y t&icirc;m cyflwyno ar gyfer y ddwy g&ecirc;m, gyda Gareth Rhys Owen yn y blwch sylwebu.</p> <p>Felly, beth oedd gan y pedwar Llew i&#39;w ddweud?</p> <p><strong>Syr Gareth Edwards &ndash; 3 taith, 10 g&ecirc;m prawf</strong></p> <p>&quot;Rwy&#39;n credu bod y garfan yn un o&#39;r rhai cryfa&#39; sydd wedi gadael Prydain ac Iwerddon. Mae&#39;r garfan yn llawn chwaraewyr arbennig. Mae&#39;r Crysau Duon &#39;di bod gyda&#39;i gilydd ers blynyddoedd. Er bod carfan y Llewod yn gryf ac er bod &#39;na unigolion arbennig yno, a oes gan Warren Gatland yr amser i&#39;w tynnu nhw at ei gilydd? Rwy&#39;n edrych ymlaen yn fawr iawn i weld beth yw&#39;r ateb.</p> <p>&quot;Rwy&#39;n mynd i edrych yn fanwl ar Maro Itoje - fydd hi&#39;n ddiddorol gweld os bydd e&#39;n chwarae yn y rheng &ocirc;l neu yn yr ail reng. Mae &#39;na lawer o redwyr cryf ac mae Iain Henderson yn un dwi&#39;n edrych ymlaen at ei weld. Byddaf i&#39;n edrych ymlaen at weld hefyd shwt mae&#39;r rheng &ocirc;l yn mynd i chwarae, achos fydd hynny&#39;n hollbwysig i weld pa ffordd mae pethau&#39;n gweithio mas.&quot;</p> <p><strong>Gerald Davies &ndash; 2 daith, 5 g&ecirc;m prawf, 3 chais, a chyn-reolwr taith a chadeirydd y Llewod</strong></p> <p>&quot;Mae&#39;r ffaith eu bod nhw &#39;di dewis Sam fel capten yn rhywbeth gwych iddo fe ond hefyd i ni fel Cymry. Wrth gwrs, dyma&#39;r ail dro iddo gael ei ddewis, felly mae&#39;n amlwg eu bod nhw&#39;n hoff o&#39;i bersonoliaeth ac mae e wedi chwarae&#39;n gryf yn ddiweddar.</p> <p>&quot;Dwi&#39;n gobeithio bod y bobl ifanc sy&#39;n mynd ar y daith yn mynd yno i fwynhau&#39;r wlad a&#39;i phobl. Os nad wyt ti&#39;n hapus ac yn gyfforddus, dwyt ti ddim yn mynd i ennill. Bydd y pwysau&#39;n drwm a bydd y chwaraewyr yn nerfus. Bydd yr awyrgylch mas yn Seland Newydd yn un heb drugaredd, felly mae eisiau iddyn nhw fod yn gyfforddus yn eu hunain, a gyda&#39;i gilydd.&quot;</p> <p><strong>Dwayne Peel &ndash; 1 daith, 3 g&ecirc;m prawf</strong></p> <p>&quot;Mae hi&#39;n garfan gref a chyffrous. Bydd hi&#39;n ddiddorol iawn gweld sut mae&#39;r Llewod yn chwarae a shwt maen nhw&#39;n mynd i ymdopi gyda chyflymder Seland Newydd. Yn Super Rugby ar y funud mae timoedd Seland Newydd yn chwarae&#39;n arbennig o dda hefyd. Chwarae yn y steil cywir fydd yn hollbwysig os ni moyn ennill gemau ar y daith.&quot;</p> <p><strong>Stephen Jones &ndash; 2 daith, 6 g&ecirc;m prawf, 53 pwynt</strong></p> <p>&quot;Mae&#39;r Crysau Duon yn dda oherwydd bod eu doniau yn wych, ond maen nhw&#39;n gorfforol hefyd. &nbsp;Maen nhw&#39;n gallu chwarae mewn sawl ffordd wahanol ac mae hynny&#39;n achosi problemau i unrhyw amddiffyn. Pob clod i&#39;w hyfforddwyr nhw, maen nhw hefyd wedi creu diwylliant rygbi llwyddiannus hefyd.</p> <p>&quot;Dwi&#39;n meddwl y gall Sam gael effaith enfawr ar y daith. Fe yw&#39;r capten ac mae e mor gorfforol a mor effeithiol yn ardal y dacl. Mae&#39;r ffordd mae Seland Newydd yn chwarae&#39;r g&ecirc;m yn dibynnu gymaint ar gyflymder y b&ecirc;l, felly mi fydd rhywun fel Sam yn medru arafu p&ecirc;l Seland Newydd fel bod ni&#39;n gallu trefnu ein hamddiffyn ni.&quot;</p> <p>Bydd S4C yn dangos rhagor o rygbi ym mis Mehefin wrth i Gymru deithio i Georgia i gymryd rhan ym Mhencampwriaethau Dan 20 y Byd. Bydd pob g&ecirc;m t&icirc;m Jason Strange i&#39;w gweld yn fyw ar y sianel. Yr wythnos hon, bydd Cymru yn herio Lloegr ddydd Sul, 4 Mehefin, cyn eu g&ecirc;m gr&#373;p olaf ddydd Iau, 8 Mehefin yn erbyn Samoa.</p> <p>Taith y Llewod 2017: Provincial Union XV v Y Llewod</p> <p>Nos Sadwrn 3 Mehefin 8.30, S4C</p> <p>Taith y Llewod 2017: Blues v Y Llewod</p> <p>Nos Fercher 7 Mehefin 10.00, S4C</p> <p>Ar gael ar alw ar s4c.cymru, iPlayer a llwyfannau eraill<br /> Cyd-gynhyrchiad Sunset + Vine Cymru and Sports Media Services i S4C</p> <p>Pencampwriaeth Rygbi Dan 20 Y Byd: Lloegr v Cymru</p> <p>Dydd Sul 4 Mehefin 5.15, S4C</p> <p>Pencampwriaeth Rygbi Dan 20 Y Byd: Cymru v Samoa</p> <p>Dydd Iau 8 Mehefin 9.45, S4C</p> <p>Ar gael ar alw ar s4c.cymru, iPlayer a llwyfannau eraill<br /> Cyd-gynhyrchiad Sunset + Vine Cymru and Sports Media Services i S4C</p> <p><strong>Llun: Gerald Davies a Sam Warburton</strong></p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/5262/ 2017-06-01T00:00:00+1:00 Y penwythnos mwyaf o rygbi clwb yng Nghymru <p>Bydd y penwythnos mwyaf yng nghalendr clybiau a rhanbarthau Cymru yn ei &ocirc;l dros y Pasg, wrth i gemau Dydd y Farn a Diwrnod y Rowndiau Terfynol Cenedlaethol gael eu cynnal yn y Stadiwm Principality.</p> <p>Bydd y pedwar rhanbarth yn brwydro yn erbyn ei gilydd; bydd t&icirc;m mwyaf llwyddiannus yr Uwch Gynghrair yn herio t&icirc;m y Gogledd; bydd breuddwydion chwaraewyr clwb yn cael eu gwireddu wrth iddyn nhw gamu ar y cae - ac efallai bydd Shane Williams yn ei &ocirc;l.</p> <p>Ar ddydd Sadwrn, 15 Ebrill, fe fydd Clwb Rygbi yn dangos y g&ecirc;m Dydd y Farn rhwng Dreigiau Casnewydd Gwent a&#39;r Scarlets yn fyw o 5.00. Yna ar ddydd Sul, 16 Ebrill, bydd S4C yn dangos tair g&ecirc;m y Rowndiau Terfynol Cenedlaethol yn fyw.</p> <p>Am 12.45, bydd Yr Aman yn herio Caerffili yn rownd derfynol y Bowlen Genedlaethol; am 3.00, darlledir Rownd Derfynol y Pl&acirc;t Cenedlaethol rhwng Penallta ac Ystalyfera; ac i orffen am 5.15, cawn ddilyn holl gyffro g&ecirc;m y Cwpan Cenedlaethol rhwng Pontypridd ac RGC 1404. Yn arwain y t&icirc;m cyflwyno bydd y cyflwynydd a&#39;r dilynwr rygbi brwd sy&#39;n hanu o Borthmadog, Owain Gwynedd.</p> <p>Dywedodd Owain, sydd hefyd yn ddyfarnwr rygbi yn ei amser sb&acirc;r, &quot;Tu allan i&#39;r gemau rhyngwladol, hwn yw&#39;r penwythnos rygbi mwyaf yng Nghymru erbyn hyn ac mi fydd &#39;na dorfeydd anferth yna dros y penwythnos. I&#39;r chwaraewyr sy&#39;n cystadlu ar y lefelau yma, dyma uchafbwynt eu tymor nhw os nad eu gyrfa nhw. Mae&#39;n anrhydedd iddyn nhw fod ar y cae heb s&ocirc;n am godi cwpan.</p> <p>&quot;Y gobaith i gefnogwyr Yr Aman fydd gweld Shane Williams yn troedio maes y Principality unwaith eto. Yn eu herbyn mae Caerffili, sy&#39;n d&icirc;m &acirc; hanes disglair iawn, sy&#39;n ceisio adennill eu safle tua&#39;r uchelfannau. Mae Brett Davey wedi dychwelyd i&#39;r clwb i hyfforddi, ac mae Matthew Nuthall yn chwarae ac yn hyfforddi ac mae hynny&#39;n talu ffordd iddyn nhw.</p> <p>&quot;Yn y Pl&acirc;t mi fydd Penallta eisiau cywiro&#39;r cam o&#39;r llynedd, pan gollon nhw yn erbyn Bedlinog, ond mae Ystalyfera wedi edrych yn dda yn y Pl&acirc;t hyd yma.&quot;</p> <p>Mae&#39;r brif g&ecirc;m ar ddydd Sul rhwng Pontypridd ac RGC yn addo bod yn g&ecirc;m i&#39;w chofio wedi i&#39;r ddau d&icirc;m ennill eu lle ar &ocirc;l gemau rownd gynderfynol llawn cyffro. Fe lwyddodd Pontypridd i ddal ymlaen a threchu Cross Keys o 42 i 37, tra y gwnaeth RGC sicrhau buddugoliaeth funud olaf dros Ferthyr diolch i gais gan Sam Jones, mewn g&ecirc;m a ddangoswyd ar S4C.</p> <p>&quot;Bydd hi&#39;n g&ecirc;m ddiddorol dros ben,&quot; meddai Owain. &quot;Bydd Pontypridd, y clwb sydd wedi bod yn hawlio&#39;r fraint i fod y pumed rhanbarth fel petai, yn erbyn RGC, y clwb sy&#39;n tyfu yn eu statws a&#39;u dilyniant ac sy&#39;n hawlio mai nhw dylai fod y pumed rhanbarth yn y dyfodol.</p> <p>&quot;Mae&#39;r Gogs yna am y tro cyntaf yn eu hanes, a dwi&#39;n disgwyl bydd &#39;na dorf fawr yno o&#39;r gogledd. Tu hwnt i bob disgwyl, maen nhw wedi bod yn hynod o lwyddiannus yn barod y tymor hwn ac wedi pasio unrhyw darged gafodd ei osod cyn dechrau&#39;r tymor.</p> <p>&quot;Ond, maen nhw&#39;n gorfod curo&#39;r t&icirc;m sydd wedi gosod y safon dros y blynyddoedd diwethaf, Pontypridd. Ar &ocirc;l dechrau anodd, maen nhw wedi codi&#39;r safon ar adeg iawn y tymor. Ac mi fyddan nhw&#39;n si&#373;r o ddod &acirc;&#39;u dilyniant brwd gyda nhw hefyd. Dwi&#39;n rhagweld g&ecirc;m eithaf hafal, a phwy bynnag sy&#39;n delio &acirc;&#39;r achlysur orau, mae&#39;n debyg, fydd yn fuddugol.</p> <p><strong>Clwb Rygbi: Dreigiau Casnewydd Gwent v Scarlets</strong></p> <p><strong>Sadwrn 15 Ebrill, 5.00, S4C<br /> Cynhyrchiad BBC Cymru</strong></p> <p><strong>Uchafbwyntiau dwy g&ecirc;m Dydd y Farn nos Lun am 10.00, S4C</strong></p> <p><strong>Diwrnod y Rowndiau Terfynol Cenedlaethol</strong></p> <p><strong>Rygbi: Yr Aman v Caerffili, 12.45, S4C<br /> Rygbi: Penallta v Ystalyfera, 3.00, S4C<br /> Rygbi: Pontypridd v RGC 1404, 5.15, S4C<br /> Sylwebaeth Saesneg ar gael<br /> Cynhyrchiad Sunset+Vine ac SMS ar gyfer S4C</strong></p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/5221/ 2017-04-12T00:00:00+1:00 G&ecirc;m fawr i Ferched Cymru yn erbyn Iwerddon <p>Mae cyn-asgellwraig Cymru, Caryl James, yn credu bod t&icirc;m merched Cymru wedi tangyflawni hyd yn hyn ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad RBS 2017.</p> <p>Wedi buddugoliaeth yn eu g&ecirc;m gyntaf oddi cartref yn erbyn Yr Eidal o 20 pwynt i 8, mae t&icirc;m Rowland Phillips wedi colli eu dwy g&ecirc;m ddiweddaraf; 0-63 mewn g&ecirc;m gartref i bencampwyr y byd, Lloegr, ac o 14 bwynt i 15 oddi cartref yn erbyn yr Alban.</p> <p>Bydd camer&acirc;u S4C ym Mharc yr Arfau BT Sport ar ddydd Sadwrn, 11 Mawrth wrth i&#39;r t&icirc;m groesawu Iwerddon i Gaerdydd yn eu g&ecirc;m nesaf o flaen tyrfa fydd yn sicr yn talu teyrnged i&#39;r chwaraewraig Elli Norkett fu farw mor drasiediol o ifanc mewn damwain car ar &ocirc;l y g&ecirc;m yn erbyn Yr Alban.</p> <p>Bydd Caryl, a enillodd 27 cap rhyngwladol ac sy&#39;n hanu o bentre&#39; Login, Sir G&acirc;r, yn rhan o&#39;r t&icirc;m cyflwyno, tra bydd hi hefyd yn ymuno &acirc; Gareth Charles a chyn gapten Cymru, Gwyn Jones, yn y blwch sylwebu.</p> <p>Dyma ei hasesiad hi o ganlyniadau Cymru hyd yma.</p> <p><strong>Faint fydd yr her yn erbyn Iwerddon?</strong></p> <p>Mae Iwerddon wedi ennill pob g&ecirc;m hyd yn hyn, felly mae&#39;n amlwg mai nhw yw&#39;r t&icirc;m i guro nawr. Mae&#39;r gemau dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn agos iawn; pwyntiau yn unig sydd wedi bod rhyngddynt, ac yn sicr, mae&#39;r gallu yno gan Gymru i ennill y g&ecirc;m.</p> <p><strong>Ar &ocirc;l bod 14-0 ar y blaen yn erbyn Yr Alban, colli 15-14 wnaethon nhw yn y diwedd. Pa mor boenus yw colli g&ecirc;m fel yna?</strong></p> <p>Roedd e&#39;n hollol annisgwyl iddyn nhw golli i&#39;r Alban yn y ffordd wnaethon nhw ac mae&#39;r golled yna&#39;n mynd i frifo&#39;n lot fwy na&#39;r golled yn erbyn Lloegr.</p> <p>Gwelwyd cymaint o ddiffyg disgyblaeth yn y g&ecirc;m, a&#39;r Alban yn manteisio ar bob cyfle.</p> <p>Rhaid hefyd cwestiynu strategaethau&#39;r t&icirc;m; cymaint o gicio meddiant yn &ocirc;l i&#39;r Alban.</p> <p>Buasai wedi bod yn wych gweld yr asgellwyr yn cael y cyfle i redeg at y gwrthwynebwyr.&nbsp;</p> <p>Mae &#39;na lot fwy o gwestiynau yn cael eu gofyn o&#39;r t&icirc;m hyfforddi erbyn hyn, oherwydd mae&#39;r canlyniadau yma&#39;n adlewyrchiad arnyn nhw hefyd.</p> <p><strong>Felly ar &ocirc;l dwy golled ac un fuddugoliaeth, ydy&#39;r t&icirc;m wedi tangyflawni hyd yma?</strong></p> <p>Yn sicr maen nhw wedi tangyflawni a byddan nhw&#39;n teimlo&#39;r siom yn enfawr.</p> <p>Y cwestiwn ydy, pam maen nhw wedi tangyflawni?</p> <p>Maen nhw&#39;n cael yr arweiniad gorau maen nhw erioed wedi derbyn gan y t&icirc;m hyfforddiant a&#39;r t&icirc;m wrthgefn llawn amser.</p> <p>Mae Cwpan y Byd yn agos&aacute;u mewn ychydig o fisoedd, a dylai Rowland Phillips fod yn eithaf sicr o&#39;i garfan erbyn hyn.</p> <p>Ond mae dal angen gweithio allan y partneriaethau gorau a mwyaf effeithiol.</p> <p>Maen nhw i gyd mewn tipyn bach o benbleth ar y funud, ond mae gen i bob ffydd ym mhotensial y t&icirc;m ifanc yma i ddatblygu a llwyddo.</p> <p>Rhaid cofio, gyda th&icirc;m hyfforddi newydd, mae angen amser iddynt ymgyfarwyddo &acirc;&#39;i gilydd.</p> <p><strong>Yn amlwg, mae marwolaeth ddiweddar Elli Norkett wedi rhoi pethau mewn persbectif i bawb. Sut effaith gaiff hynny ar d&icirc;m Cymru?</strong></p> <p>Mae&#39;r garfan i gyd yn upset iawn &ndash; roedd rhai o&#39;i ffrindiau gorau yn chwarae dros Gymru. Bydd e&#39;n achlysur emosiynol iawn yn erbyn Iwerddon.</p> <p>Yn hwyrach ymlaen ar yr un diwrnod, bydd S4C hefyd yn darlledu g&ecirc;m t&icirc;m Cymru Dan 20 yn erbyn Iwerddon Dan 20, yn fyw ac yn ecsgliwsif o Barc Eirias, Bae Colwyn. Bydd y rhaglen yn cychwyn am 6.15 ar ddydd Sadwrn, 11 Mawrth.</p> <p><strong>Rygbi Merched: Cymru v Iwerddon</strong></p> <p><strong>Dydd Sadwrn 11 Mawrth 11.15, S4C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p><strong>Cymru Dan 20 v Iwerddon Dan 20</strong></p> <p><strong>Dydd Sadwrn 11 Mawrth 6.15, S4C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p><strong>Sylwebaeth Saesneg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Ar gael ar alw ar s4c.cymru, iPlayer a llwyfannau eraill<br /> Cynhyrchiad BBC Cymru</p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/5105/ 2017-03-06T00:00:00+1:00 Gwyliwch d&icirc;m Rygbi’r Gynghrair Cymru ar S4C <p>Fe fydd g&ecirc;m ragbrofol Cwpan y Byd t&icirc;m Rygbi&rsquo;r Gynghrair Cymru yn erbyn Serbia yn cael ei darlledu&rsquo;n fyw ar S4C, o Barc Stebonheath, Llanelli ddydd Sadwrn, 15 Hydref.</p> <p>Dyma&rsquo;r tro cyntaf i&rsquo;r darlledwr ddangos g&ecirc;m fyw Rygbi&rsquo;r Gynghrair ers 2008 a&rsquo;r tro cyntaf i g&ecirc;m t&icirc;m cenedlaethol gael ei dangos yn fyw ers Cwpan y Byd 1995.</p> <p>Bydd y rhaglen yn dechrau am 2.45, gyda&rsquo;r gic gyntaf am 3.00. Yn ogystal &acirc; sylwebaeth Gymraeg, fe fydd sylwebaeth Saesneg ar gael trwy&rsquo;r gwasanaeth botwm coch.</p> <p>Enillodd t&icirc;m Cymru Bencampwriaeth Ewrop y llynedd ar &ocirc;l buddugoliaethau dros Ffrainc, Yr Alban ac Iwerddon, a&rsquo;r tro hwn byddan nhw&rsquo;n cystadlu mewn gr&#373;p rhagbrofol o dri th&icirc;m. Ar gyfer yr unig g&ecirc;m arall yn eu gr&#373;p, fe fydd t&icirc;m Cymru yn teithio i Monza yn Yr Eidal ddydd Sadwrn, 29 Hydref.</p> <p>Bydd enillydd y gr&#373;p yn sicrhau eu lle yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd Rygbi&rsquo;r Gynghrair 2017 yn Awstralia a Papua New Guinea, tra bydd y t&icirc;m sy&rsquo;n ail yn cystadlu mewn g&ecirc;m ail gyfle yn erbyn y t&icirc;m sy&rsquo;n ail yng ngr&#373;p sy&rsquo;n cynnwys timau Iwerddon, Sbaen a Rwsia. Bydd y g&ecirc;m yna&rsquo;n cael ei chwarae yn stadiwm y t&icirc;m Super League, Leigh Centurions, ar Dachwedd 4.</p> <p>Mae hyfforddwr t&icirc;m Cymru, John Kear, wrth ei fodd fod S4C wedi dewis darlledu&rsquo;r g&ecirc;m fawr a bod mwy o Rygbi&rsquo;r Gynghrair i&rsquo;w weld ar deledu.</p> <p>&ldquo;Mae hyn yn newyddion gwych. Fe ddangosodd S4C uchafbwyntiau o&rsquo;n hymgyrch llwyddiannus ym Mhencampwriaeth Ewrop ac mae&rsquo;r ffaith fod nhw wedi dewis dangos ein g&ecirc;m Cwpan y Byd yn erbyn Serbia, i&rsquo;w gweld yn fyw ac yn rhad ac am ddim, yn tanlinellu&rsquo;r cynnydd mae&rsquo;r garfan wedi ei wneud yn ddiweddar.</p> <p>&ldquo;Os ydan ni&rsquo;n chwarae cystal ag y gwnaethon ni&#39;r llynedd, fe wnawn ni ennill.</p> <p>&ldquo;Bydd S4C yn dangos y gamp i gynulleidfa newydd ac mae angen i ni greu argraff ar y gwylwyr. Mae&rsquo;n rhaid i ni sicrhau fod y stadiwm yn llawn yn ogystal, er mwyn ychwanegu at yr awyrgylch.&rdquo;</p> <p>Dywedodd Golygydd Chwaraeon S4C, Sue Butler:&nbsp;&ldquo;Rydym yn falch iawn i gynnwys y g&ecirc;m Cwpan y Byd Rygbi&rsquo;r Gynghrair yn ein portffolio chwaraeon. Rydym ni&rsquo;n edrych ymlaen at ddangos y g&ecirc;m yma&rsquo;n fyw ac yn ecsgliwsif, ac yn dymuno pob lwc i&rsquo;r t&icirc;m wrth iddyn nhw gynrychioli Cymru ar y llwyfan rhyngwladol.&rdquo;</p> <p>Bydd tocynnau i&rsquo;r g&ecirc;m yn &pound;10 i oedolion, &pound;8 am gonsesiynau a &pound;5 i blant. Bydd y tocynnau ar gael i&rsquo;w brynu ar <a href="http://www.walesrugbyleague.co.uk/wales/match_tickets">http://www.walesrugbyleague.co.uk/wales/match_tickets</a>. Nodwch mai 6.00 oedd amser y gic gyntaf yn wreiddiol.</p> <p><strong>Llun: John Kear</strong></p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/4384/ 2016-09-28T00:00:00+1:00 Clwb Rygbi yn dychwelyd i amserlen nos Sadwrn <p>Mae rygbi byw yn &ocirc;l ar nos Sadwrn ar S4C gyda th&icirc;m Clwb Rygbi yn barod am yr her o daclo gemau byw Pencampwriaeth y Guinness PRO12.</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gyda&rsquo;r gic gyntaf am 7.35, bydd Clwb Rygbi yn rhan o amserlen gyffrous nos Sadwrn fydd hefyd yn cynnwys g&ecirc;m b&ecirc;l-droed fyw ar Sgorio, ac yna adloniant wedi 9.00.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae&#39;r cyfan yn dechrau gyda&#39;r ornest rhwng y Gleision a Chaeredin ym Mharc yr Arfau BT Sport nos Sadwrn 3 Medi. Fe fydd gemau i gyd ar gael i&#39;w gwylio mewn HD ar blatfformau Sky a Freesat. Mae&#39;r gemau ar gael i&#39;w gwylio ar alw ac ar-lein ledled y DU ar s4c.cymru ac ar BBC iPlayer.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae cyflwynydd newydd, Gareth Rhys Owen, yn arwain rhaglen Clwb Rygbi, sy&rsquo;n cael ei chynhyrchu gan BBC Cymru.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae Gareth yn wyneb a llais cyfarwydd i nifer fawr o wylwyr, ac yntau&rsquo;n ohebydd chwaraeon ar deledu a radio ac yn sylwebu ar gemau rygbi a seiclo ers blynyddoedd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae&#39;n ystyried y cyfle i angori&#39;r rhaglen yn fraint wrth ddilyn &ocirc;l troed Gareth arall, y cyn gyflwynydd Gareth Roberts.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;Mae Gareth Roberts wedi arwain y gad o ran darlledu yng Nghymru dros y ddegawd ddiwethaf. Felly mae&#39;n dipyn o her i&#39;w ddilyn ond mae&#39;n un rwy&#39;n edrych ymlaen amdani,&quot; meddai Gareth Rhys Owen, sy&#39;n wreiddiol o Gydweli ac nawr yn byw yng Nghaerdydd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae&#39;n ymuno &acirc; th&icirc;m cyflwyno profiadol sy&#39;n cynnwys y t&icirc;m sylwebu Gareth Charles, Gwyn Jones ar sylwebwyr Deiniol Jones, Dafydd Jones ac Andrew Coombs. Maen nhw i gyd yn eiddgar i weld rhanbarthau Cymru yn cystadlu am y teitl a&#39;r safleoedd uchaf.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;Rwy&#39;n edrych ymlaen at weld os gall rhanbarthau Cymru gamu i&#39;r lefel nesaf,&quot; ychwanega Gareth. &quot;Rwy&#39;n meddwl bod &#39;na chwyldro tawel yn digwydd gyda Danny Wilson a&#39;r Gleision. Yr un hen her sydd o flaen y Dreigiau, gyda diffyg cyllid a charfan lai profiadol, ond os yw Kingsley Jones yn medru rhoi t&acirc;n yn eu calonnau, dwi&#39;n meddwl bydden nhw&#39;n medru cystadlu.&quot;</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Connacht oedd pencampwyr y llynedd ond a fydd dau ranbarth gorllewinol Cymru yn gallu eu herio nhw a thimau mawr eraill Iwerddon a&#39;r Alban?</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;Gyda Jonathan Davies yn dychwelyd at y Scarlets a Rhys Patchell yn ymuno &acirc; nhw, mae ganddyn nhw linell &ocirc;l ddisglair. A phan da chi&#39;n ystyried Olly Cracknell, Owain Watkin a Sam Underhill, mae &#39;na gnewyllyn o chwaraewyr dylanwadol ifanc gyda&#39;r Gweilch. Os yw Steve Tandy&#39;n medru defnyddio nhw&#39;n effeithiol, fe all y Gweilch gystadlu am y safleoedd uchaf.&quot;</span></p> <p><strong><span style="line-height: 1.6em;">Clwb Rygbi: Gleision v Caeredin</span></strong></p> <p><strong>Nos Sadwrn 3 Medi 7.15, S4C</strong></p> <p><strong>HD ar Sky a Freesat</strong></p> <p><strong>Isdeitlau a sylwebaeth Saesneg</strong></p> <p><strong>Ar gael ar alw ar s4c.cymru, BBC iPlayer a llwyfannau eraill</strong></p> <p><strong>Cynhyrchiad BBC Cymru</strong></p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/4171/ 2016-08-26T00:00:00+1:00 Gemau byw PRO12 yn dychwelyd i nos Sadwrn ar S4C <p>Bydd gemau rygbi byw S4C o gystadleuaeth y Guinness PRO12 yn dychwelyd i nosweithiau Sadwrn o ddechrau tymor 2016-2017.</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn dilyn trafodaethau gyda threfnwyr y Guinness PRO12, rhanbarthau, clybiau a&rsquo;r taleithiau o&#39;r pedair gwlad a&rsquo;r partneriaid darlledu, bydd y rhan fwyaf o&rsquo;r gemau byw yn cael eu darlledu nos Sadwrn, gyda&rsquo;r gic gyntaf fel arfer am 7.35pm. Bydd y rhaglen Clwb Rygbi yn dechrau am 7.15pm.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bydd y gyfres Clwb Rygbi yn ailddechrau ddydd Sadwrn, 2 Medi gyda&rsquo;r Gleision v Caeredin o Barc yr Arfau BT Sport, Caerdydd, cic gyntaf am 7.35pm. Mae&#39;r gemau eraill yn ystod saith penwythnos cyntaf y tymor yn cynnwys g&ecirc;m rhwng y pencampwyr Connacht a&rsquo;r Gweilch, Gleision v Leinster a dwy g&ecirc;m ddarbi, Scarlets v Dreigiau a&#39;r Gweilch v Dreigiau.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bydd y gemau ecsgliwsif ar gael gyda sylwebaeth Saesneg ar y gwasanaethau botwm coch, a hefyd gydag isdeitlau Saesneg. Fe fydd y gemau ar gael mewn HD ar lwyfannau Sky a Freesat.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Dywedodd Sue Butler, Comisiynydd Cynnwys Chwaraeon S4C, &quot;Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd ein gemau Guinness PRO12 byw yn cael eu darlledu ar nosweithiau Sadwrn unwaith yn rhagor. Am flynyddoedd lawer, dyma oedd y slot sefydlog ar gyfer gemau rygbi byw ar S4C ac roedd yn well gan wylwyr yr amser yma.&quot;</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae rhaglenni Clwb Rygbi S4C yn cael eu cynhyrchu gan d&icirc;m chwaraeon BBC Cymru. Meddai Sian Gwynedd, Pennaeth Gwasanaethau a Rhaglenni Cymraeg BBC Cymru, &ldquo;Mae yna gryn edrych ymlaen at dymor rygbi&rsquo;r PRO12 bob amser a bydd dychwelyd i&rsquo;r slot darlledu yma&rsquo;n sicr o blesio&rsquo;r cefnogwyr. Mae BBC Cymru yn falch iawn o allu darparu gemau byw ar gyfer gwylwyr, a&rsquo;r rheini wedi&rsquo;u darparu gan gyflwynwyr, sylwebwyr a th&icirc;m cynhyrchu arobryn BBC Cymru.&rdquo;</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Ychwanegodd Martin Anayi, Rheolwr Gyfarwyddwr PRO12 Rugby, &quot;Gyda 70 o&#39;r 78 gemau yn cael eu darlledu&rsquo;n fyw, gallwn gynnig fwy o gemau i&rsquo;w gwylio&rsquo;n rhad ac am ddim nag erioed o&#39;r blaen.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;</span><span style="line-height: 1.6em;">Yng Nghymru, rydym wedi llwyddo i sicrhau slot nos Sadwrn wythnosol ar S4C, gyda&rsquo;r gemau dydd Sul wedi cael eu lleihau i i dri yn unig dros y tymor cyfan, a&rsquo;r gemau hynny&rsquo;n cynnwys dwy g&ecirc;m ar Ddydd Calan. Mae cefnogwyr yng Nghymru wedi gofyn am y newid yma ac rydym yn hapus ein bod wedi gallu trefnu hynny ar gyfer y tymor hwn.&rdquo;</span></p> <p>&nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/3945/ 2016-07-13T00:00:00+1:00 Y Crysau Duon yn Seland Newydd &ndash; yr her eithaf <p>Does dim her fwy anodd na wynebu t&icirc;m rygbi Seland Newydd ar eu tomen ei hunain ynghanol ei gaeaf nhw, meddai cyn ganolwr Cymru, Jamie Robinson.</p> <p>Ond mae Jamie, fydd yn rhan o d&icirc;m cyflwyno S4C ar gyfer y gyfres brawf, yn credu bod yna obaith i Gymru ennill o leiaf un o&rsquo;r tri phrawf yno.</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn cadw cwmni i Jamie Robinson yn rhan o d&icirc;m cyflwyno S4C bydd y cyflwynydd Gareth Roberts, cyn gapten Cymru Gwyn Jones, a&rsquo;r sylwebydd Gareth Rhys Owen, wrth i&rsquo;r sianel ddangos uchafbwyntiau&rsquo;r tri phrawf a&rsquo;r g&ecirc;m ganol wythnos yn erbyn y Waikato Chiefs.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;Hwn yw&#39;r her anodda&#39; un i chwaraewr o Gymru - ac mae chwarae tri phrawf yn sialens anferth,&quot; meddai Jamie, a gafodd 23 cap dros Gymru.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;Dwi ddim yn gweld Cymru&#39;n ennill y gyfres brawf, ond mae yna obaith i ennill un o&#39;r tair g&ecirc;m.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;Fe fydd lot yn dibynnu beth sy&#39;n digwydd yn y prawf cyntaf. Os bydd honno&#39;n g&ecirc;m agos, efallai y gallwn godi amheuon ymysg y Crysau Duon, a manteisio ar hynny yn y ddau brawf arall.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;Rydyn ni&#39;n gallu cystadlu gyda nhw yn gorfforol, yr her feddyliol yw&#39;r un fawr. Yn ugain munud ola&#39;r g&ecirc;m, mae cryfder meddyliol Seland Newydd yn dod i&#39;r amlwg wrth iddyn nhw gynyddu&#39;r pwysau a&#39;r tempo.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;Mae Cymru yn gwybod sut i amddiffyn ond i ennill mae&#39;n rhaid iddyn nhw gadw a defnyddio&#39;r b&ecirc;l yn glyfrach. Lledu&#39;r b&ecirc;l yn fwy, dyna sy&#39;n anodd yn null chwarae corfforol Warren Gatland.&quot;</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae Jamie, a chwaraeodd hefyd i&#39;r Gleision, Toulon ac Agen, yn gwybod o brofiad talcen mor galed yw herio Seland Newydd ar eu tomen eu hunain. Roedd Jamie yno yn 2003 pan gafodd Gymru eu curo 55-3 yn Hamilton.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;Roedd yn brofiad anodd - fy nghof i o&#39;r g&ecirc;m oedd gweld Jerry Collins yn taclo Colin Charvis a bron ei dorri mewn hanner ar ddechrau&#39;r g&ecirc;m.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;Aeth e&#39;n galetach o fan hynny ymlaen ac mae&#39;r tywydd garw, y cefnogwyr angerddol a&#39;r sylw yn y cyfryngau yno i gyd yn cynyddu&#39;r pwysau.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;Mae&#39;n rhaid cofio bod ein bois ni ar ddiwedd tymor hir ddechreuodd haf diwethaf gyda&#39;r paratoadau at Gwpan y Byd.&quot;</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Ond mae Jamie yn edrych ymlaen yn arw at y gemau prawf yn hemisffer y de a hefyd at gystadleuaeth Pencampwriaeth Dan 20 y Byd ym Manceinion. Bydd S4C yn dangos gemau Dan 20 Cymru yn fyw.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;Mae gan d&icirc;m Cymru obaith gwirioneddol o ennill Pencampwriaeth y Byd. Doedd neb yn disgwyl iddyn nhw ennill y Gamp Lawn a chwalu Lloegr fel y gwnaethon nhw.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;Ond yn wahanol i dimau dan 20 yn y gorffennol, mae&#39;r bois yma yn fwy caled yn gorfforol ac yn gallu&nbsp; wynebu her gorfforol y cewri fel Seland Newydd, De Affrica a Lloegr.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&quot;Fe fyddai&#39;n siomedig iawn os na wnawn nhw gyrraedd y rownd gynderfynol o leiaf.&quot;</span></p> <p><strong>Rygbi: Seland Newydd v Cymru<br /> Nos Sadwrn, 11 Mehefin 9.00, S4C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Gwefan: s4c.cymru<br /> Cynhyrchiad Sunset+Vine a SMS ar gyfer S4C</strong></p> <p><strong>Sky Sports yw perchnogion ecsgliwsif yr hawliau darlledu yn y DU ac Iwerddon, ac maen nhw wedi trwyddedu S4C i ddangos uchafbwyntiau&#39;r gemau</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pencampwriaeth Rygbi Dan 20 y Byd&nbsp;</strong></p> <p><strong>Cymru v Georgia &ndash; Uchafbwyntiau &ndash; Sadwrn 11 Mehefin 10.00, S4C&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p><strong>Seland Newydd v Cymru &ndash; Yn fyw &ndash; Mercher 15 Mehefin 5.15, S4C</strong></p> <p><strong>Gwefan: s4c.cymru&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Cynhyrchiad Sunset+Vine a SMS ar gyfer S4C</strong></p> <p><em><strong>Llun: Jamie Robinson</strong></em></p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/3809/ 2016-06-08T00:00:00+1:00 T&acirc;n y Dreigiau <p><strong>Caerloyw 21 &nbsp; Dreigiau 23</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Peidiwch dweud hynny yn ardal Llanelli a gweddill De Orllewin Cymru, ond mae `na bosibilrwydd go iawn y gallai&rsquo;r Dreigiau orffen y tymor yn ennill yr unig dlws i Ranbarth Cymreig yn dilyn eu buddugoliaeth ryfeddol dros y ffin bnawn dydd Sadwrn diwethaf.</span></p> <p>Dyddiau yn unig wedi cyhoeddiad y Gwentiaid eu bod yn chwilio am berchnogion newydd a buddsoddiad i roi hwb i fusnes y Rhanbarth, gwelwyd un o&rsquo;u perfformiadau gorau yn y 13 mlynedd ers iddyn nhw gael eu sefydlu.</p> <p>Do, fe gyrhaeddodd y Dreigiau rownd gynderfynol Cwpan Her Ewrop y llynedd hefyd cyn derbyn crasfa drom &acirc; sg&ocirc;r o 45-16 yn erbyn Caeredin yn stadiwm Murrayfield, ond falle gallwn ddisgwyl gwell ganddynt eleni wrth i&rsquo;w carfan ddatblygu ac er gwaetha&rsquo;u siom yn y PRO12.</p> <p>Taith anodd i Dde Ffrainc sydd ar y gweill i Taulupe Faletau a&rsquo;i gyd-chwaraewyr a hynny i herio Montpellier H&eacute;rault Rugby, y clwb sy&rsquo;n ail yng nghynghrair y Top14 ac yn meddu ar garfan yn llawn o s&ecirc;r rhyngwladol profiadol.</p> <p>Prin iawn, heblaw am ffyddloniaid Rodney Parade, y bydd llawer yn rhagweld buddugoliaeth i&rsquo;r Dreigiau wythnos i fory ym Mhrifddinas Languedoc- Roussillon.</p> <p>Prin iawn, heblaw am ffyddloniaid Rodney Parade, yr oedd llawer wedi rhagweld buddugoliaeth y Dreigiau yn Kingsholm wythnos diwethaf, ond roedd y t&icirc;m Cymreig yn haeddu eu llwyddiant, hyd yn oed yn absenoldeb eu prif hyfforddwr, Lyn Jones, a oedd heb deithio oherwydd salwch.</p> <p>Bu cryn drafod, cyn y g&ecirc;m, am brofiad y dirprwy hyfforddwr, Kingsley Jones, yn gweithio yng Nghaerloyw rai blynyddoedd yn &ocirc;l a&rsquo;i wybodaeth am seicoleg y cefnogwyr cartref yn y &ldquo;Shed&rdquo; enwog a bygythiol yn eu stadiwm.</p> <p>Yn &ocirc;l ei arfer, roedd Faletau ar flaen y gad wrth i&rsquo;w yrfa gyda&rsquo;r Dreigiau ddirwyn at ei therfyn a&rsquo;i allu fel chwaraewr a meddyliwr am rygbi yn arddangos pam y dylai barhau yn ffefryn i lanw safle&rsquo;r wythwr ar daith y Llewod i Seland Newydd yn 2017.</p> <p>Bydd ymadawiad Faletau i Gaerfaddon y tymor nesaf yn golled enbyd i&rsquo;r Dreigiau ac yn gadael bwlch y bydd yn anodd ei lenwi yn fuan er mor dda yw&rsquo;r rhaglen datblygu ieuenctid yng Ngwent.</p> <p>Llwyddwyd i elwa ar gryfderau Faletau ddydd Sadwrn ac fe ddilynodd gweddill carfan y Dreigiau ei esiampl i greu cyfleoedd i&rsquo;r maswr, Dorian Jones gicio pump g&ocirc;l i gosbi troseddau&rsquo;r t&icirc;m cartref a chadw&rsquo;r Dreigiau yn gystadleuol.</p> <p>Sgoriodd cyn-wythwr y Sgarlets, Ben Morgan, a&rsquo;r asgellwr chwith, Steve McColl, geisiau i Gaerloyw, y cyntaf o fewn y chwarter awr cyntaf a&rsquo;r ail wedi dros awr o chwarae i atgyfodi eu gobeithion hwythau yn wyneb ymdrech glodwiw&rsquo;r Gwentiaid.</p> <p>Ciciodd Jones ei bedwaredd g&ocirc;l gosb ar 39 munud i roi rhagoriaeth o 12-11 i&rsquo;r Dreigiau ar yr egwyl ac fe ehangwyd y rhagoriaeth hwnnw gyda&rsquo;i bumed o fewn pedwar munud ar ddechrau&rsquo;r ail hanner.</p> <p>Un o uchafbwyntiau&rsquo;r ornest, yn ddi-os, fodd bynnag, oedd pan giciodd cefnwr y Dreigiau, Carl Meyer, g&ocirc;l gosb o 56 metr neu fwy (ac roedd ganddo ddigon o bellter yn sb&acirc;r pan groesodd y b&ecirc;l y trawst) i godi&rsquo;r sg&ocirc;r i 18-11 o blaid ei d&icirc;m ar 54 munud.&nbsp;</p> <p>Roedd mewnwyr y ddau d&icirc;m, Sarel Pretorius o&rsquo;r Dreigiau, a chapten Caerloyw, Greig Laidlaw, wedi treulio cyfnod yr un yn y cell callio, ond llwyddodd yr Albanwr i drosi cais McColl i ddod &acirc;&rsquo;r sg&ocirc;r yn gyfartal ar 18-18 cyn cicio&rsquo;i drydedd g&ocirc;l gosb ar 71 munud i roi ei d&icirc;m ar y blaen.</p> <p>Gyda&rsquo;r Cymro, James Hook, yn safle&rsquo;r maswr i Gaerloyw, llwyddodd y Dreigiau i wrthsefyll y bygythiadau cyson o gyfeiriad y clwb Seisnig ac fe godwyd gwarchae hwyr a fu&rsquo;n bygwth eu llinell gais i symud y chwarae i 22 y t&icirc;m cartref.</p> <p>Ymdrechodd y blaenwyr, gyda chymorth y mwyafrif o&rsquo;r olwyr, yn nerthol i symud sgarmes yn nes fesul modfedd at linell gais Caerloyw a gwelwyd eilydd fewnwr y Dreigiau, Charlie Davies, yn tyrchu drwy daclo ofer i groesi am y cais &nbsp;i arwain at y canlyniad annisgwyl.</p> <p>Wrth reswm, beth bynnag fydd yn digwydd wythnos i fory yn Ffrainc, enwau Davies, Meyer a Jones fydd yng nghofnodion y fuddugoliaeth, ond roedd y garfan gyfan yn haeddu clod am frwydro mor galed, er nad yw t&icirc;m presennol Caerloyw yn un o&rsquo;r goreuon yn eu hanes.</p> <p><strong>T&icirc;m y Dreigiau gurodd Caerloyw: Carl Meyer; Adam Hughes, Tyler Morgan, Adam Warren, Hallam Amos; Dorian Jones, Sarel Pretorius; Phil Price, Elliot Dee, Brok Harris; Rynard Landman, Nick Crosswell; Lewis Evans [Capten], Nic Cudd, Taulupe Faletau. Eilyddion: Boris Stankovich, Shaun Knight, Matthew Screech, Charlie Davies, Angus O&rsquo;Brien, Rhys Jones</strong>.</p> <p>&bull; YN y PRO12 y penwythnos hwn, y Gweilch fydd y cyntaf i fentro, pan fyddan nhw&rsquo;n croesawu Treviso i Stadiwm Liberty heno a gobeithion Rhanbarth Tawe-Nedd-Penybont o orffen yn yr hanner dwsin uchaf, er yn brin iawn, yn dal yn fyw, ond rhaid iddyn nhw dderbyn nad yw&rsquo;r tymor wedi bod yn un o&rsquo;u goreuon o bell ffordd.</p> <p>Bydd g&ecirc;m y Sgarlets yn erbyn Glasgow ar gyrion Llanelli bnawn yfory yn allweddol i&rsquo;w gobeithion am fod ymhlith y pedwarawd o dimoedd fydd yn cystadlu am le yn y Ffeinal Mawreddog, gyda&rsquo;r Albanwyr wedi curo Zebre yn yr Eidal nos Wener diwethaf a chyflawni naid llyffant i godi i&rsquo;r trydydd safle a disodli&rsquo;r Cochion oddi yno.<br /> Gorchwyl anodd i&rsquo;r Dreigiau yw herio&rsquo;r Gleision ym Mharc y Cardiff Arms bnawn drennydd.</p> <p>Er taw dim ond pedair buddugoliaeth ddaeth i ran y Gwentiaid yn y PRO12 ar hyd y tymor hyd yn hyn, pwy a &#373;yr, falle gallan nhw ein rhyfeddu wrth adeiladu ar lwyddiant wythnos diwethaf a ffrwyno gobeithion Rhanbarth ein Prifddinas yn eu hymdrech hwythau i orffen ymhlith y chwech uchaf?</p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/3603/ 2016-04-13T00:00:00+1:00 Un o’r penwythnosau mwyaf cyffrous yn hanes gemau darbi rhwng y Rhanbarthau Cymreig <p><strong>Dreigiau 20 Gweilch 26</strong></p> <p><strong>Sgarlets 22 Gleision 28</strong></p> <p>Yn dilyn un o&rsquo;r penwythnosau mwyaf cyffrous yn hanes gemau darbi rhwng y Rhanbarthau Cymreig cyfoes, rhaid aros i weld os gall y Gleision ein synnu a gorffen ymhlith yr hanner dwsin uchaf yn y PRO12.</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bu Rhanbarth y Brifddinas fel un o adar y nos yn ddiweddar, yn closio&rsquo;n llechwraidd ychydig yn nes at gyrraedd y nod o fod ymhlith y timoedd fydd yn cystadlu ym mhrif gystadleuaeth Ewrop y tymor nesaf.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Er taw dim ond tair g&ecirc;m yr un sydd yn dal i&rsquo;w chwarae gan bob un o dimoedd y PRO12 heblaw am Glasgow a Zebre (y ddau yn chwarae eu g&ecirc;m mewn llaw yn yr Eidal heno), os gall carfan Danny Wilson barhau ar eu trywydd diweddar, byddai&rsquo;n goron ar dymor ddechreuodd yn dra siomedig iddyn nhw.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Y Gleision sy&rsquo;n wir haeddu&rsquo;r clod yn sg&icirc;l eu buddugoliaeth haeddiannol ar Barc y Sgarlets bnawn dydd Sadwrn diwethaf, gyda sawl aelod o&rsquo;r t&icirc;m yn serennu a chapten Cymru, Sam Warburton, ar frig y rhestr yn &ocirc;l llawer o gefnogwyr a sylwedyddion.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bu chwarae agored, rhedeg gyda&rsquo;r b&ecirc;l a&rsquo;i thrafod yn gelfydd yn rhan traddodiadol o rygbi&rsquo;r Sgarlets a chlwb Llanelli ar hyd y degawdau ond y Cochion oedd y t&icirc;m arddangosodd y lleiaf o&rsquo;r sgiliau hynny yn y ddwy g&ecirc;m ddarbi ac roedd hi fel petaen nhw yn dioddef o ymateb diflas i guro&rsquo;r Gweilch wythnos ynghynt.</span></p> <p><strong style="line-height: 1.6em;">Agoriad gwefreiddiol yn Rodney Parade</strong></p> <p>Gwelwyd agoriad gwefreiddiol i&rsquo;r ornest gan y ddau d&icirc;m yn Rodney Parade nos Wener, pan sgoriodd Jeff Hassler i&rsquo;r ymwelwyr o fewn tri munud i&rsquo;r gic gyntaf a Hallam Amos yn ymateb i&rsquo;r Dreigiau yn fuan wedyn wrth i&rsquo;r ddau gais orffen symudiadau pasio gwych yn y naill gornel chwith a&rsquo;r llall.</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Er i ni weld ymdrech arferol y Dreigiau, croesodd Rhys Webb yn ei ddull arferol yntau am ail gais i&rsquo;r Gweilch ac fe greodd y canolwr ifanc cyffrous, Owen Watkin, y cyfle i&rsquo;w gefnwr, Dan Evans, groesi am drydydd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&Acirc; Dan Biggar wedi trosi dau o&rsquo;r ceisiau, roedd Rhanbarth Tawe-Nedd-Penybont wedi creu rhagoriaeth o 19-8 erbyn yr egwyl a&rsquo;r argoelion yn addawol am fuddugoliaeth gweddol gyfforddus er gwaetha absenoldeb Alun Wyn Jones a Justin Tipuric gyda Dan Lydiate ar fainc yr eilyddion ar ddechrau&rsquo;r g&ecirc;m.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Daeth ail gais i Amos yn gynnar yn yr ail hanner wedi iddo gicio dros ben Sam Davies (a oedd ymlaen erbyn hynny fel eilydd yn lle Hassler) a&rsquo;r asgellwr yn dilyn ei gic i groesi yn y cornel chwith unwaith eto.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gyda maswr y Dreigiau, Dorian Jones, wedi methu gyda&rsquo;i ymdrechion i drosi ceisiau Amos, roedd y bwlch yn parhau yn 6 o bwyntiau cyn i flaenasgellwr y Gweilch, Sam Underhill, sgorio pedwerydd cais ei d&icirc;m i sicrhau pwynt bonws.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Cynyddwyd y bwlch i 13 pwynt gyda throsiad Biggar, ond, fel sydd wedi digwydd ar hyd y tymor, parhaodd y Dreigiau (dan gapteniaeth Taulupe Faletau, yn chwarae ei g&ecirc;m gynghrair olaf yn Rodney Parade cyn gadael am Gaerfaddon) i frwydro i geisio achub y dydd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Wrth i&rsquo;r munudau dician heibio, cynyddodd y cyffro cyn i gefnwr y Dreigiau, Carl Meyer, ganfod bwlch, croesi am gais a&rsquo;i drosi ei hunan i gau&rsquo;r bwlch i 6 pwynt unwaith eto.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Roedd `na ond dwsin o funudau&rsquo;n weddill erbyn hynny ac, er pwyso a chreu ambell gyfle yn eu hystod, methiant fu ymdrech y Dreigiau i gau&rsquo;r bwlch ac fe&rsquo;u gorfodwyd i fodloni ar bwynt bonws wrth gadw&rsquo;r bwlch i lai na saith o bwyntiau ar y cae.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae casgliad y Gwentiaid o ddeg pwynt bonws wrth golli dan amgylchiadau tebyg yn fwy na nifer unrhyw d&icirc;m arall ac yn tystio i pa mor agos at lwyddo y mae carfan Lyn Jones ac, o gofio fod `na nifer o chwaraewyr addawol ifanc ar gael, falle bod `na ddyddiau gwell i ddod iddyn nhw y tymor nesaf.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Cyn hynny, wrth gwrs, mae ymweliad i Stadiwm Kingsholm amser cinio yfory i herio Caerloyw ar y gweill i&rsquo;r Dreigiau yn rownd yr wyth olaf yng Nghwpan Her Ewrop, a nhw yw unig gynrychiolwyr Cymru yng nghystadlaethau&rsquo;r Cyfandir y tymor.</span></p> <p><strong><span style="line-height: 1.6em;">Penwythnos tawel</span></strong></p> <p>Dyna yw ffawd y triawd o Ranbarthau Cymreig eraill yr wythnos hon, gyda&rsquo;r Gleision yn awyddus i gadw&rsquo;u llif llwyddiannus yn rhedeg a&rsquo;r Sgarlets yn gorfod llyfu ei briwiau yn dilyn eu methiant hwythau bnawn dydd Sadwrn diwethaf.</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Er i&rsquo;r sg&ocirc;r fod llawn mor agos &acirc;&rsquo;r canlyniad yng Nghasnewydd y noson gynt, byddai wedi bod yn dipyn o anghyfiawnder petai&rsquo;r Sgarlets wedi llwyddo yn wyneb un o berfformiadau gorau diweddar y Gleision.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Does neb yn y PRO12 wedi sgorio cymaint o bwyntiau nag o geisiau na&rsquo;r Gleision y tymor hwn ac fe welwyd pam wrth iddyn nhw garlamu ar y blaen yn gynnar ar gyrion Llanelli cyn i&rsquo;r t&icirc;m cartref setlo i gywair y chwarae.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Dangosodd mewnwr Rhanbarth y Brifddinas, Lloyd Williams, ei fod yn meddu ar allu tebyg i Rhys Webb a&rsquo;i wrthwynebydd uniongyrchol ar y dydd, Gareth Davies, i fylchu a rhedeg yn rymus am y cais cyntaf.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gyda Gareth Anscombe yn trosi ac wedi cicio g&ocirc;l gosb yn barod, roedd y Gleision wedi creu rhagoriaeth o 10-0 cyn i Dan Jones gicio g&ocirc;l gosb ei hunan i agor cyfrif y Sgarlets.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Er i Jones ddyblu sg&ocirc;r ei hunan ac un ei d&icirc;m a chau&rsquo;r bwlch i bedwar pwynt, gorffennodd Tom James symudiad gwych i groesi am gais yn y cornel chwith ac, er i Anscombe fethu gyda&rsquo;i ymdrech i drosi, ychwanegodd yntau g&ocirc;l gosb i greu rhagoriaeth o 18-9 ar yr egwyl.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gyda Jones a&rsquo;i eilydd, Aled Thomas, yn cicio g&ocirc;l gosb yr un ac Anscombe yn ymateb gydag un ei hunan yn yr ail hanner, roedd y sg&ocirc;r o 21-15 yn ddigon agos i fygwth y Gleision cyn i Anscombe ei hunan arddangos ei allu cynhenid i agor y bwlch unwaith eto.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Pan aeth cic Hadleigh Parkes yn rhydd yng nghanol y cae, llwyddodd James i gael gafael ar y b&ecirc;l cyn ei bwydo i&rsquo;w faswr y tu mewn iddo.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Roedd `na ddigon o gefnogaeth ar gael i Anscombe allu pasio er mwyn curo&rsquo;r amddiffynwyr oedd yn weddill, ond gwelodd yntau gyfle i ffug-basio a pheri dau o&rsquo;r Sgarlets daro i mewn i&rsquo;w gilydd yn hytrach na thaclo&rsquo;r sgoriwr.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Ni chafodd Anscombe unrhyw drafferth i drosi ei gais ac, er i John Barclay gael ei wthio drosodd am gais cysur i&rsquo;r Sgarlets a Thomas yn trosi, roedd yr ymdrech yn ofer ac yn rhy hwyr i effeithio ar y canlyniad.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gorfodwyd y Gleision i chwarae&rsquo;r munudau olaf heb un o hoelion wyth ei pac, y cyn-Sgarlet o ailrengwr, Josh Turnbull, ond roedd gweddill blaenwyr yr ymwelwyr, gyda&#39;r rheng &ocirc;l o Warburton, Ellis Jenkins a Josh Navidi, ynghyd &acirc;&rsquo;r prop profiadol, Taufa&rsquo;ao Filise, bob amser ar flaen y gad ac yn ddigon cadarn i wrthsefyll y bygythiad.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae&rsquo;n anodd gweld y Gleision yn cau&rsquo;r bwlch o ddeng pwynt yn y Gynghrair rhyngddyn nhw a&rsquo;r Sgarlets i fod ymhlith y pedwar fydd yn cystadlu am le yn y Ffeinal Mawreddog, ond gellir eu dychmygu&rsquo;n gorffen ymhlith y chwech uchaf i ennill lle yng Nghwpan Pencampwyr Ewrop yn yr Hydref.</span></p> <p><br /> &nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/3573/ 2016-04-07T00:00:00+1:00 Canu gyda’i gilydd <p><strong>Cymru 67 Yr Eidal 14</strong></p> <p>Na, doedd `na ddim angen codwr canu ar y XV Cymreig yng Nghaerdydd bnawn dydd Sadwrn diwethaf wrth i Dan Lydiate a&rsquo;i griw roi crasfa i&rsquo;r Azzurri a sicrhau fod ein t&icirc;m rygbi cenedlaethol yn gorffen yn ail ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad 2016.</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Cyn troi at drafod g&ecirc;m olaf Cymru yn y Bencampwriaeth eleni, rhaid datgan canmoliaeth i&rsquo;n t&icirc;m dan-20 mlwydd oed yn dilyn eu gorchest hwythau o gyflawni Camp Lawn haeddiannol sy&rsquo;n arddangos i&rsquo;r dim fod y dyfodol gweddol agos mewn dwylo da a&rsquo;r gyfundrefn hyfforddi yn ei chyfanrwydd yn gweithio&rsquo;n dda.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gyda&rsquo;r Eidal yn enwog am dai opera fel La Scala ym Milan a La Fenice yn Fenis, mae clywed anthem genedlaethol y wlad sef &ldquo;Fratelli d&rsquo;Italia&rdquo; yn dueddol o&rsquo;n hatgoffa o ambell aria opera, ond ryn ni&rsquo;n dal i aros i weld eu t&icirc;m rygbi hwythau yn ymddangos yn gyson fel corws sy&rsquo;n gyfarwydd &acirc; chanu gyda&rsquo;i gilydd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">I&rsquo;r gwrthwyneb yn llwyr, fodd bynnag, dechreuodd pob aelod o d&icirc;m Cymru ar yr un nodyn cyn gorffen gyda crescendo mawreddog i dawelu&rsquo;r ymwelwyr unwaith eto a&rsquo;u hanfon n&ocirc;l gartref &acirc;&rsquo;r llwy bren yn eu meddiant am flwyddyn arall.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">O fewn pedair munud i&rsquo;r gic gyntaf, lleddfwyd ein gofid am weld ailadrodd digwyddiadau Twicenham pan groesodd y mewnwr, Rhys Webb, am gais sydd mor nodweddiadol o&rsquo;i chwarae trwy fylchu o f&ocirc;n sgarmes yn agos at y llinell.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">O weld ei faswr, Dan Biggar, yn cicio dwy g&ocirc;l gosb yn ystod y chwarter awr canlynol ac amddiffyn yr Eidalwyr yn cael ei ymestyn fel darn o elastig a oedd ar fin torri, roedd hi&rsquo;n anochel y deuai mwy o geisiau.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Biggar ei hunan greodd a sgoriodd yr ail gais ar 28 munud, wrth iddo fylchu yng nghanol y cae, cyfnewid pasiau gyda Jamie Roberts cyn croesi dan y pyst i wneud y gwaith o drosi ei gais ei hunan yn hawdd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">O fewn tri munud i&rsquo;r trosiad hwnnw, gwelwyd un o geisiau gorau&rsquo;r tymor, wrth i olwyr Cymru redeg &acirc;&rsquo;r b&ecirc;l o&rsquo;u 22 eu hunain gan ei thrafod a&rsquo;i phasio&rsquo;n gelfydd a chywir i ryddhau Jonathan Davies a&rsquo;r canolwr yn curo capten yr Eidal, Sergio Parisse, yn gyfforddus i groesi am gais arall dan y pyst.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&Acirc; rhagoriaeth o 27-0 i Gymru erbyn yr egwyl, roedd y g&ecirc;m, i bob pwrpas, wedi ei hennill erbyn hynny a&rsquo;r gobaith am wledd o rygbi agored wedi cynyddu i blesio&rsquo;r cefnogwyr Cymreig yn dilyn y siom yn Nhwicenham wythnos ynghynt.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Pasio celfydd gan George North ganiataodd Roberts i groesi am bedwerydd gais Cymru o fewn pedwar munud i ddechrau&rsquo;r ail hanner a phoen yr Eidalwyr yn cynyddu i ddinistrio&rsquo;u tymor yn llwyr.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">North ei hunan oedd y nesaf i groesi am gais yn fuan wedyn a&rsquo;i redeg nerthol a thwyllodrus yn ormod i&rsquo;r Azzurri ddygymod ag ef wrth iddo sgorio mewn pedair g&ecirc;m ryngwladol yn olynol i efelychu record Shane Williams.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gorfodwyd y cefnogwyr Cymreig i aros rhai munudau cyn i Liam Williams sgorio chweched cais ei d&icirc;m a hynny&rsquo;n golygu fod pob un o olwyr Cymru heblaw&rsquo;r asgellwr Hallam Amos wedi croesi.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Llwyddodd yr Eidalwyr eu hunain i sgorio dau gais ar 53 munud (trwy eu mewnwr Guglielmo Palazzani) ac ar 61 munud (eu canolwr Gonzalo Garcia yn croesi), ond doedd `na ddim gwir berygl y byddai Cymru&rsquo;n colli&rsquo;r dydd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Ar &ocirc;l sgorio 39 pwynt cyn i&rsquo;r Azzurri agor eu cyfrif eu hunain, cadwodd Cymru at yr un trywydd, gyda Ross Moriarty (ymlaen fel eilydd cynnar yn lle Justin Tipuric) yn sgorio dau gais i arddangos ei allu fel rhedwr grymus.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Erbyn cais cyntaf Moriarty, roedd Rhys Priestland ar y cae fel eilydd yn safle&rsquo;r maswr yn lle Biggar ac, ynghyd &acirc; throsi ceisiau&rsquo;r blaenasgellwr, gwelwyd yntau&rsquo;n mwynhau&rsquo;r rhyddid i redeg a gwelwyd yr eilydd fewnwr, Gareth Davies, yn sgorio nawfed cais i Gymru yn eiliadau ola&rsquo;r ornest.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">&Acirc; Priestland yn trosi eto, roedd y cyfanswm o bwyntiau Cymreig yn record newydd yn erbyn yr Eidal ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, ond a oedd hynny yn ddigon o gysur yn dilyn colli i Loegr a gweld y Saeson yn cyflawni Camp Lawn ychydig oriau&rsquo;n ddiweddarach?</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yr ateb syml, wrth gwrs, yw na fydd gweld ein cymdogion daearyddol yn creu rhagoriaeth o&rsquo;r fath ac fe fydd Warren Gatland a&rsquo;i gyd-hyfforddwyr yn sicr o ddechrau gweithio ar dalu&rsquo;r pwyth yn &ocirc;l, eto yn Nhwicenham ar 29 Mai cyn teithio i Seland Newydd i chwarae tair G&ecirc;m Brawf yn erbyn y Teirw Duon.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">T&icirc;m Cymru gurodd yr Eidal:&nbsp;Liam Williams (Sgarlets); Hallam Amos (Dreigiau), Jonathan Davies (ASM Clermont), Jamie Roberts (Harlequins), George North (Northampton); Dan Biggar (Gweilch), Rhys Webb (Gweilch); Rob Evans (Sgarlets), Scott Baldwin (Gweilch), Samson Lee (Sgarlets), Bradley Davies (Wasps), Luke Charteris (Ra&ccedil;ing 92), Dan Lydiate (Gweilch [Capten]), Justin Tipuric (Gweilch), Taulupe Faletau (Dreigiau).</span></p> <p>Eilyddion:&nbsp;Ken Owens (Sgarlets), Gethin Jenkins (Gleision), Aaron Jarvis (Gweilch), Jake Ball (Sgarlets), Ross Moriarty (Caerloyw), Gareth Davies (Sgarlets), Rhys Priestland (Caerfaddon), Gareth Anscombe (Gleision). &nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/3481/ 2016-03-23T00:00:00+1:00 Nawr amdani! <p><span style="line-height: 1.6em;">Dim newid yn nh&icirc;m rygbi Cymru ar gyfer yfory, yr ail ymweliad i stadiwm rygbi cenedlaethol y Saeson yn Nhwicenham y tymor hwn, ond mae triawd o chwaraewyr yn dychwelyd o anafiadau i gryfhau ac atgyfnerthu mainc yr eilyddion.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn dilyn curo&rsquo;r Ffrancod bythefnos yn &ocirc;l ac er gwaetha&rsquo;r feirniadaeth o ambell gyfeiriad, mae Warren Gatland a&rsquo;i gyd-hyfforddwyr wedi arddangos eu ffydd yn y criw sy&rsquo;n parhau i feddu ar bosibilrwydd o orffen yn Bencampwyr y Chwe Gwlad er na ddaw Coron Driphlyg na Champ Lawn i Gymru eleni.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gyda&rsquo;r atgof yn fyw o&rsquo;r fuddugoliaeth Gymreig yn Ne Orllewin Llundain yng Nghwpan y Byd ychydig fisoedd yn &ocirc;l, bydd y t&icirc;m a&rsquo;r cefnogwyr yn teithio&rsquo;n hyderus i gadeirlan rygbi Lloegr ac yn gobeithio chwalu gobeithion Lloegr o gipio Coron Driphlyg eu hunain, rhywbeth a fyddai&rsquo;n eu cadw ar y llwybr am Gamp Lawn hefyd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Oes, mae gan d&icirc;m y Rhosyn Coch hyfforddwr newydd, Eddie Jones, sy&rsquo;n meddu ar gyfenw Cymreig ac mae ganddo brofiad eang yn cynnwys yr orchest o arwain Siapan i fuddugoliaeth dros Dde Affrica yn gynnar yng Nghwpan y Byd 2015 cyn i&rsquo;r Springboks chwalu ymdrech Cymru yn rownd yr wyth olaf.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Does a wnelo digwyddiadau fisoedd yn &ocirc;l ddim byd i ddylanwadu ar ymdrechion Sam Warburton a&rsquo;i gyd-chwaraewr, criw sydd bellach yn brofiadol iawn ac a ddylai fod wedi elwa o&rsquo;r profiad o fethu &acirc; churo&rsquo;r Gwyddelod ar benwythnos cyntaf Pencampwriaeth 2016.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae&rsquo;n dda gweld y prop Paul James ar gael i gymryd ei le ar y fainc tra bod Gethin Jenkins yn dioddef o anaf i goes ac mae Luke Charteris wedi gwella o&rsquo;i anaf yntau i figwrn ac wedi cymryd rhan cyflawn yn yr ymarfer ar hyd y dyddiau diwethaf.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn y cyfamser, mae&rsquo;n fonws enfawr fod y mewnwr Rhys Webb n&ocirc;l ar fainc yr eilyddion wedi chwe mis o absenoldeb yn sg&icirc;l anaf difrifol yn ystod y gemau paratoi ar gyfer Cwpan y Byd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Manteisiodd Gareth Davies, mewnwr y Sgarlets, ar absenoldeb Webb, gan sgorio hanner dwsin o geisiau a rhedeg yn rymus mewn modd nad sydd yn annhebyg i ambell rediad ei gyd-fewnwr.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">I raddau helaeth, gellid dadlau taw Davies sy&rsquo;n meddu ar y ddawn orau o redeg yn gyflym a chryf o bellter, ond byddai dilynwyr selog y Gweilch yn gwrth-ddadlau taw eu mewnwr hwythau sy&rsquo;n meddu ar yr holl sgiliau cyflawn.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Penderfyniad Gatland yw cadw&rsquo;r blaenwyr ddechreuodd yn erbyn Ffrainc ac mae llawer yn gweld yr wythwr, Taulupe Faletau, a&rsquo;r ailrengwr, Alun Wyn Jones, ymhlith y goreuon yn y byd yn eu safleoedd ar hyn o bryd ac yn allweddol yn y frwydr i sicrhau digon o feddiant o&rsquo;r b&ecirc;l.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Os gall y pac sicrhau digon o feddiant o&rsquo;r b&ecirc;l mae gan yr olwyr ddigon o arfau i greu cyfleoedd i George North ac Alex Cuthbert ar y ddwy asgell ac i&rsquo;r cefnwr cyffrous, Liam Williams.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae rhedeg grymus Jamie Roberts a gallu Jonathan Davies i fylchu unrhyw amddiffyn yng nghanol y cae yn fygythiad i unrhyw amddiffyn tra bod cicio cywir Dan Biggar at y pyst yn parhau i fod yn rhan allweddol o ymgyrch Cymru.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Dydy hi ddim yn hawdd darogan canlyniadau gemau Cymru yn erbyn Lloegr, yn arbennig yn Nhwicenham, ond mae&rsquo;r galon a&rsquo;r ymennydd yn dweud taw Warburton fydd yn arwain y t&icirc;m buddugol y tro hwn.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">T&icirc;m Cymru i wynebu Lloegr:&nbsp;Liam Williams (Sgarlets); Alex Cuthbert (Gleision), Jonathan Davies (ASM Clermont), Jamie Roberts (Harlequins), George North (Northampton); Dan Biggar (Gweilch), Gareth Davies (Sgarlets); Rob Evans (Sgarlets), Scott Baldwin (Gweilch), Samson Lee (Sgarlets), Bradley Davies (Wasps), Alun Wyn Jones (Gweilch), Dan Lydiate (Gweilch), Sam Warburton (Gleision [Capten]), Taulupe Faletau (Dreigiau).</span></p> <p>Eilyddion:&nbsp;Ken Owens (Sgarlets), Paul James (Gweilch), Tomas Francis (Caerwysg), Luke Charteris (Ra&ccedil;ing 92), Justin Tipuric (Gweilch), Rhys Webb (Gweilch), Rhys Priestland (Caerfaddon), Gareth Anscombe (Gleision).</p> <p><br /> &nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/3411/ 2016-03-10T00:00:00+1:00 Hemisffer gwag <p><strong><span style="line-height: 1.6em;">De Affrica 23 Cymru 19</span></strong></p> <p><strong>Seland Newydd 62 Ffrainc 13</strong></p> <p><strong>Ariannin 43 Iwerddon 20</strong></p> <p><strong>Awstralia 35 Yr Alban 34</strong></p> <p>Do, fe orffennodd diddordeb Hemisffer y Gogledd yng Nghwpan y Byd Rygbi dros y penwythnos diwethaf gyda&rsquo;r pedwar t&icirc;m fydd yn cystadlu yn y rownd gynderfynol fory a drennydd i gyd yn aelodau o Bencampwriaeth Hemisffer y De.</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">O ran y cyffro dros y pedair g&ecirc;m yn rownd yr wyth olaf, roedd yr achlysur fel brechdan gyda&rsquo;r gyntaf a&rsquo;r olaf fel dwy dafell flasus o chwarae grymus gan ddau d&icirc;m wedi eu llenwi gan ddwy ornest unochrog nad oedd yn llwyr mor ddeniadol heblaw i&rsquo;r buddugwyr yn y ddau achos.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Tra gwelwyd Cymru a&rsquo;r Alban yn brwydro i&rsquo;r eithaf yn erbyn y Springboks a&rsquo;r Walab&icirc;s, ildiodd y Ffrancod a&rsquo;r Gwyddelod fel taeogion a rhoi rhwydd hynt i&rsquo;w gwrthwynebwyr hwythau.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Er y siom i ninnau drigolion Gogleddol y blaned o weld mawrion Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn cwympo un ar &ocirc;l y llall, rhaid i ni edmygu&rsquo;r modd y mae&rsquo;r pedwar t&icirc;m buddugol wedi adeiladu momentwm ar gyfer cymalau hwyr y gystadleuaeth eleni.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">O gofio&rsquo;r modd y curodd Siapan Dde Affrica ar gyrion dinas Brighton ar benwythnos cynta&rsquo;r gystadleuaeth, mae&rsquo;n dipyn o ryfeddod gweld y t&icirc;m gollodd y diwrnod hwnnw wedi adennill parch dilynwyr y gamp a chyrraedd y rownd gynderfynol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn anffodus i d&icirc;m Cymru, roedd momentwm a dyfalbarhad y Proteas (enw sy&rsquo;n fwy addas erbyn hyn ar gyfer yr &ldquo;Enfys-Genedl&rdquo;) wedi tyfu&rsquo;n ddigonol i drechu&rsquo;n ffefrynnau ninnau amser te ddydd Sadwrn a chwalu&rsquo;r gobeithion o wella ar yr ymdrech yn Seland Newydd bedair blynedd yn &ocirc;l.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Wrth gynnal post-mortem ar ymgyrch Cymru yn ei chyfanrwydd, gellir honni i dactegau&rsquo;r capten, Sam Warburton, yn ystod cyfnod allweddol yng ngornest olaf eu Gr&#373;p yn erbyn Awstralia pan oedd dau o&rsquo;r gwrthwynebwyr yn y cell callio, gostio&rsquo;n ddrud iawn.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Beth bynnag am hynny, cr&euml;wyd sawl cyfle euraid i greu bwlch cynnar digonol i ennill y dydd ddydd Sadwrn diwethaf eto, tra ildiwyd cyfleoedd dianghenraid i Handr&eacute; Pollard, maswr De Affrica, i gicio goliau cosb.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Roedd y ddau ailrengwr, Alun Wyn Jones a Luke Charteris yn euog o ildio ciciau cosb dwl, gyda&rsquo;r chwaraewr tal o Landeilo yn newid cyfeiriad ei rediad unwaith i amharu yn anghyfreithlon ar lwybr gwrthwynebydd a gwneud hynny reit o dan drwyn y dyfarnwr o Loegr, Wayne Barnes.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Er hynny oll, mae pob aelod o garfan Cymru a gymerodd ran yng Nghwpan y Byd 2015 yn haeddu mesur hael o ganmoliaeth am eu hymdrechion a neb yn haeddu mwy o glod na&rsquo;r haneri, Dan Biggar a Gareth Davies.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gyda maswr y Gweilch yn profi ei hunan yn giciwr cywir o bob pellter ac o bob ongl, rhaid cyfaddef na welwyd colli&rsquo;r anffodus Leigh Halfpenny o ran cronni pwyntiau nac o ddilyn ciciau uchel i adennill meddiant o&rsquo;r b&ecirc;l.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Llwyddodd mewnwr y Sgarlets i greu tipyn o hanes personol ar hyd yr ymgyrch trwy sgorio pump cais, gyda&rsquo;r un yn erbyn De Affrica ddydd Sadwrn yn arddangos i&rsquo;r dim gallu&rsquo;r haneri i gyfuno&rsquo;n effeithiol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Roedd Biggar wedi cicio&rsquo;r b&ecirc;l yn uchel a&rsquo;i hadennill yn wyneb ymdrechion gwrthwynebwr ac, wrth iddo fygwth cael ei daclo, gwelodd fod Davies ar garlam ychydig lathenni i&rsquo;r dde yn barod i dderbyn pas i groesi er cael ei daclo ar y llinell gais.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Daeth y sg&ocirc;r hwnnw yn haeddiannol yn dilyn sawl ymdrech a syrthiodd wrth ymyl y lan o George North yn cael ei daclo pan ymddangosai&rsquo;n anochel y byddai&rsquo;n sgorio yn y cornel chwith i bas Gethin Jenkins yn rhy gryf dros ben Tyler Morgan pan oedd y canolwr ifanc yn rhydd ar yr asgell dde a rhediad clir o&rsquo;i flaen.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gyda chicio proffidiol Biggar a chais Davies wedi creu rhagoriaeth o 19-18 i Gymru erbyn 64 munud o&rsquo;r chwarae a phum g&ocirc;l gosb a g&ocirc;l adlam Pollard yn unig yn ymateb oddi wrth y gwrthwynebwyr, llwyddwyd i wrthsefyll ymosodiadau yn dwyn i gof y fuddugoliaeth yn erbyn yr Iwerddon n&ocirc;l ym mis Mawrth.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Cadwyd y sg&ocirc;r felly am 10 munud ac, wrth i&rsquo;r ornest dynnu at ei therfyn, tyfodd y gobeithion am fuddugoliaeth ryfedd i efelychu camp 2011 o gyrraedd y rownd gynderfynol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Hawliodd capten De Affrica, Fourie du Preez, wedi&rsquo;r g&ecirc;m, fodd bynnag, iddo sylwi fod chwaraewyr Cymru i&rsquo;w gweld yn gynyddol flinedig ar &ocirc;l awr o chwarae a&rsquo;i fod ef a&rsquo;i d&icirc;m yn awchu i fanteisio ar hynny.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Boed hynny&rsquo;n wir neu beidio, du Preez ai&rsquo;i wythwr, Duane Vermeulen, gyfunodd i greu cyfle i&rsquo;r mewnwr profiadol i groesi am gais ar 75 munud, pan ddenwyd Alex Cuthbert i mewn o&rsquo;i asgell gan Vermeulen i greu&rsquo;r gofod i du Preez sgorio ac mae&rsquo;n debyg nad oedd modd cysuro chwaraewr y Gleision yn dilyn camgymeriad costus.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gwelwyd Cymru&rsquo;n colli mewn modd torcalonnus a&rsquo;r ornest yn un, fel yn erbyn y Walab&icirc;s wythnos ynghynt, y gellid fod wedi ei hennill oni bai am frychau m&acirc;n ac adlam y b&ecirc;l yn mynd o blaid y gwrthwynebwyr, ynghyd, yn anffodus, ag ambell nam tactegol ac anhrefn achlysurol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">O leiaf, dyna&rsquo;r teimlad ymhlith chwaraewyr a chefnogwyr Cymru nos Sadwrn, ond, yn dilyn gweld Ffrainc a&rsquo;r Iwerddon yn cael eu chwythu i ffwrdd yn eu gemau hwythau, torrwyd calonnau&rsquo;r Albanwyr mewn modd mwy creulon fyth.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Roedd y Sgotiaid wedi brwydro&rsquo;n ddygn a chroesi am dri chais i&rsquo;w gosod 34-32 ar y blaen yn erbyn Awstralia cyn i&rsquo;r dyfarnwr, Craig Joubert, o Dde Affrica roi cic gosb ddadleuol yn erbyn Jon Welsh am gamsefyll.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Llwyddodd maswr y Walab&icirc;s, Bernard Foley, i gicio g&ocirc;l gosb gydag ond eiliadau&rsquo;n weddill i&rsquo;w chwarae ac yna, o wylio&rsquo;r &ldquo;drosedd&rdquo; ar fideo, sylweddolwyd nad oedd Welsh yn camsefyll am taw eilydd-fewnwr Awstralia, Nick Phipps, oedd yr olaf i gyffwrdd y b&ecirc;l cyn Welsh.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Roedd capten yr Alban, Greig Laidlaw, a&rsquo;u hyfforddwr, Vern Cotter, dan fwy o deimlad nag y bu Warburton 24 awr ynghynt yn dilyn y fath drychineb a bu cryn drafod am Joubert ar hyd y dyddiau canlynol yn dilyn gweld y dyfarnwr yn carlamu o&rsquo;r maes wedi iddo chwythu ei chwiban i orffen y g&ecirc;m</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Wrth inni edrych n&ocirc;l dros y gystadleuaeth o safbwynt Cymreig, mae&rsquo;n anochel nodi i Warren Gatland a&rsquo;i gyd-hyfforddwyr weld y rhestr o gleifion yn tyfu&rsquo;n gyson i beri anawsterau a brofodd yn anorchfygol yn y diwedd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Clod, fodd bynnag, i bawb oedd yn ymwneud ag ymgyrch Cymru am beidio &acirc; defnyddio&rsquo;r holl anafiadau yn esgus am fethu&rsquo;r tro hwn a gallwn ond dymuno gwellhad buan i&rsquo;r holl gleifion a rhwydd hynt ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad fydd yn cychwyn ym mis Chwefror.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> &nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/2869/ 2015-10-21T00:00:00+1:00 Holl gyffro Cwpan Rygbi'r Byd 2015 yn Gymraeg ar S4C <p>Fe fydd S4C yn darlledu cyffro a drama Cwpan Rygbi&#39;r Byd 2015, gan gynnig gwasanaeth swmpus o gemau byw, uchafbwyntiau a rhaglenni trafod a dadansoddi.</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Fe fydd gwasanaeth Cwpan Rygbi&#39;r Byd 2015 ar S4C yn cynnwys naw g&ecirc;m fyw, gan ddilyn holl gemau Cymru yn ystod y bencampwriaeth a gynhelir yn bennaf yn Lloegr, gyda rhai gemau yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">A beth bynnag fydd tynged Cymru yn ystod y gystadleuaeth, bydd S4C yn darlledu&#39;n fyw un g&ecirc;m o rownd yr wyth olaf, un g&ecirc;m o&#39;r rownd gynderfynol, y g&ecirc;m efydd a&#39;r ffeinal.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bydd gwasanaeth S4C yn dechrau nos Fercher, 16 Medi, gyda rhaglen ragflas (Rygbi: Cwpan y Byd a Mwy), ac yn parhau ar 18 Medi gyda darllediad o&#39;r seremoni agoriadol a&#39;r g&ecirc;m gyntaf, Lloegr v Fiji yn Twickenham.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bydd ymgyrch Cymru yn y bencampwriaeth yng Ngr&#373;p A yn dechrau ar 20 Medi yn Stadiwm y Mileniwm yn erbyn Uruguay. Yna bydd Cymru&#39;n chwarae Lloegr yn Twickenham ar 26 Medi. Ar 1 Hydref fe fydd Cymru yn wynebu Fiji yng Nghaerdydd ac Awstralia v Cymru fydd y g&ecirc;m olaf hollbwysig yn y rowndiau gr&#373;p ar 10 Hydref yn Twickenham.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn ogystal &acirc;&#39;r darllediadau teledu, bydd y naw g&ecirc;m ar gael i&#39;w gwylio ar wasanaeth ar-lein ar-alw S4C, s4c.cymru. Gallwch hefyd fwynhau holl uchafbwyntiau&#39;r gemau ar y wefan rygbi, s4c.cymru a hefyd ar iPlayer a llwyfannau eraill.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae&#39;r t&icirc;m cyflwyno yn cynnwys chwaraewyr rhyngwladol sydd &acirc; mwy na 400 cap, dros 1300 o bwyntiau a rhagor na 80 cais dros Gymru. Ymhlith aelodau t&icirc;m cyflwyno S4C, mae pump Jones talentog &ndash; Gwyn, Dafydd, Deiniol, Derwyn a Stephen, y dewin bach Shane Williams a&#39;r mewnwr medrus Dwayne Peel.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gareth Roberts fydd yn cyflwyno&#39;r gemau byw gydag Wyn Gruffydd a chyn gapten Cymru, Gwyn Jones fel sylwebwyr ac Owain Gwynedd fel gohebydd. Bydd Dot Davies yn cyflwyno sioe arbennig o ddadansoddi a thrafod Cwpan Rygbi&#39;r Byd bob nos Fercher ar S4C - Rygbi: Cwpan y Byd a Mwy - gydag enwau amlwg o&#39;r byd rygbi fel gwesteion a Rhys ap William fel gohebydd. Cynhelir y sioe mewn clwb rygbi gwahanol yng Nghymru bob wythnos, gan ddechrau gyda&#39;r rhaglen ragflas o Heol Sardis, Pontypridd ar 16 Medi.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bydd Dot yn croesawu Gwyn Jones fel gwestai bob nos Fercher a&#39;r gwesteion eraill ar y sioe ac yn ystod darllediadau&#39;r gemau byw bydd cyn chwaraewyr Cymru, Dafydd Jones, Deiniol Jones, Stephen Jones a Dwayne Peel. Gwesteion eraill sioe nos Fercher bydd Shane Williams, Derwyn Jones, Arthur Emyr, a&#39;r brodyr Nicky a Jamie Robinson.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Meddai Dwayne Peel, cyn fewnwr Cymru a mewnwr presennol Bryste, &quot;Rwy&#39;n wirioneddol yn edrych ymlaen at fod yn rhan o d&icirc;m cyflwyno S4C. Dyma&#39;r gystadleuaeth fwya&#39; agored ers blynyddoedd. Efallai taw Seland Newydd yw&#39;r ffefrynnau, ond fe all un o chwe gwlad ennill y gystadleuaeth eleni. Fe all yr enillydd ddod o gr&#373;p Cymru, Gr&#373;p A, gan y bydd y ddwy wlad fydd yn mynd trwodd i&#39;r chwarteri eisoes wedi ennill momentwm ar &ocirc;l sawl brwydr galed.&quot;</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bydd llond cae o raglenni eraill i gyd-fynd &acirc;&#39;r twrnamaint, gan gynnwys y sioe siarad hwyliog, Jonathan gydag arwr y maes rygbi, Jonathan Davies, a fu&#39;n chwarae dros Gymru yn y ddau g&ocirc;d, a&#39;r cyflwynydd rygbi Sarra Elgan yn bwrw golwg ysgafn ar yr holl chwarae ar noswyl gemau Cymru.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Hefyd fe fydd pedwar c&ocirc;r rhanbarthol - Scarlets, Y Dreigiau, Y Gweilch a&#39;r Gleision - yn ogystal &acirc; ch&ocirc;r o ogledd Cymru yn cystadlu yn Codi Canu, gyda&#39;r enillwyr yn ennill gwobr gudd arbennig.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Meddai Dafydd Rhys, Cyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu S4C, &quot;Rydym yn falch iawn o&#39;r pecyn o raglenni, cyflwynwyr a sylwebwyr sydd gennym i&#39;w cynnig ar gyfer Cwpan Rygbi&#39;r Byd 2015. Bydd y t&icirc;m hwn yn cynnig gwasanaeth y bydd cefnogwyr rygbi am ei ddilyn. Bydd gwasanaeth S4C yn dangos cydbwysedd golygyddol ac arbenigedd rygbi bob amser, ond bydd y persbectif Cymreig yn si&#373;r o ddal eu diddordeb a&#39;u sylw.&quot;</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Am holl fanylion rhaglenni Cwpan Rygbi&#39;r Byd ar S4C, ewch i amserlen S4C ar y wefan s4c.cymru</span></p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/2731/ 2015-09-15T00:00:00+1:00 Amserlen newydd gemau byw Clwb Rygbi <p>Bydd gemau byw Clwb Rygbi o&rsquo;r Guinness Pro 12 ar gyfer tymor 2015-2016 yn&nbsp; cael eu darlledu ar S4C ar amser newydd &ndash; 2.15 ar brynhawn Sul - gan ddechrau gyda g&ecirc;m Y Gleision yn erbyn Zebre ar Sul, 6 Medi.</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bydd g&ecirc;m Y Gleision yn erbyn yr Eidalwyr (cic gyntaf 2.30) yn cael ei darlledu&rsquo;n fyw o Barc yr Arfau, Caerdydd fel rhan o arlwy cyffrous chwaraeon S4C ar gyfer y Sul yn cynnwys gemau byw&#39;r Guinness Pro 12, goreuon rygbi Ffrainc - y Top 14 am 4.30 ac uchafbwyntiau o wahanol chwaraeon yn Clwb am 5.00. &nbsp;</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bydd gwasanaeth rhad ac am ddim Clwb Rygbi o&rsquo;r Guinness Pro 12 a chystadlaethau clwb eraill ar brynhawniau Sul yn ychwanegol i raglenni&rsquo;r sianel o Gwpan Rygbi&rsquo;r Byd 2015. Bydd y sianel yn cynnig gwasanaeth swmpus o gemau byw, uchafbwyntiau a rhaglenni trafod a dadansoddi o &nbsp;Gwpan Rygbi&rsquo;r Byd. Yn ystod y twrnamaint ac ar ambell adeg arall, bydd amseriad darlledu Clwb Rygbi weithiau&rsquo;n amrywio.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae isdeitlau Saesneg a sylwebaeth Saesneg ar gael drwy&#39;r gwasanaeth botwm coch/dewis iaith ar gyfer gemau byw.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Meddai Sue Butler, Golygydd Chwaraeon S4C: &quot;Mae darlledu g&ecirc;m fyw o&rsquo;r Guinness Pro 12 ar yr amser newydd yn golygu bydd prynhawniau Sul yn llawn cyffro i ddilynwyr y g&ecirc;m yng Nghymru. Gan fod y frwydr am leoedd yn y gystadleuaeth Cwpan Ewrop wrth galon ymgyrch y gynghrair, bydd pob g&ecirc;m yn cyfri. Bydd hyn i gyd ar ben ein gwasanaeth cynhwysfawr Cwpan Rygbi&rsquo;r Byd 2015, felly gall bawb sy&rsquo;n caru rygbi edrych ymlaen am fisoedd cyffrous o wylio S4C.&rdquo;</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Cyflwynydd Clwb Rygbi, cynhyrchiad BBC Cymru ar S4C, fydd Gareth Roberts gyda Gareth Charles yn sylwebu. Meddai Geoff Williams, Pennaeth Chwaraeon BBC Cymru, &ldquo;Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar i gynhyrchu tymor arall o raglenni byw Clwb Rygbi. Mae&rsquo;r gwerthoedd cynhyrchu uchel a safon glodwiw t&icirc;m cyflwyno BBC Cymru yn helpu i wneud Clwb Rygbi yn un o gyfresi blaenllaw&rsquo;r Sianel. Rydym yn gobeithio bydd yr amser newydd yn blatfform i sicrhau parhad llwyddiant y brand a&rsquo;r gwasanaeth.&rdquo;</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bydd Clwb Rygbi yn darlledu nifer o gemau darbi rhwng y rhanbarthau Cymreig yn ystod y tymor gan gynnwys Dreigiau v Gleision ddydd Sul 27 Rhagfyr a&rsquo;r Gleision v Scarlets Ddydd Calan, Gwener 1 Ionawr.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Ymhlith y gemau byw eraill Guinness Pro 12 sydd wedi eu cadarnhau ar gyfer wythnosau cyntaf y tymor mae Gweilch v Munster ddydd Sul 13 Medi a Zebre v Scarlets ddydd Sul 4 Hydref. &nbsp;</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Glasgow Warriors ddaeth i&rsquo;r brig y tymor diwethaf ar &ocirc;l buddugoliaeth sylweddol yn erbyn Munster yn y Ffeinal, y tro cyntaf i d&icirc;m o&rsquo;r Alban ennill y Gynghrair. Roedd hi&rsquo;n stori gymysg i ranbarthau Cymru ac mi fydd y pedwar rhanbarth yn gobeithio gwella&rsquo;u perfformiadau dros y tymor newydd. Bydd nerth a dyfnder sgwad pob rhanbarth yn dra phwysig yn gynnar yn y tymor gyda&rsquo;u chwaraewyr cenedlaethol i ffwrdd ar ddyletswyddau Cwpan Rygbi&rsquo;r Byd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn dilyn Clwb Rygbi ar brynhawn Sul bydd rhaglen Top 14: Rygbi Ffrainc gyda goreuon y g&ecirc;m yn y brif Gynghrair Ffrengig yn cael eu darlledu am 4.30.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;<span style="line-height: 1.6em;">Ar &ocirc;l prynhawn o rygbi gafaelgar ar S4C bydd Clwb, sioe chwaraeon y Sianel, n&ocirc;l am 5.00 yng nghwmni&rsquo;r cyflwynwyr Dylan Ebenezer a Geraint Hardy.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Wedi&rsquo;i chynhyrchu gan gwmni Rondo Media yn fyw o&rsquo;i stiwdios yng Nghaernarfon, fe fydd Clwb yn cynnwys p&ecirc;l-droed o Uwch Gynghrair Cymru, seiclo, ral&iuml;o, rhedeg ac athletau ymhlith chwaraeon&nbsp;eraill. &nbsp;</span></p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/2681/ 2015-08-24T00:00:00+1:00 Gormod o arbrofi <p><strong><span style="line-height: 1.6em;">Cymru 21 Iwerddon 35</span></strong></p> <p>Nid dyma&rsquo;r canlyniad yr oedd y miloedd a heidiodd i Stadiwm y Mileniwm bnawn dydd Sadwrn yn ei ddisgwyl er i&rsquo;r ornest gael ei disgrifio ymlaen llaw fel un &ldquo;gyfeillgar&rdquo; a phawb yn ymwybodol nad yw unrhyw ornest ryngwladol yn un wir gyfeillgar.</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Oes, mae rhaid cydnabod taw t&icirc;m arbrofol a ddewisodd Warren Gatland a&rsquo;i gyd-hyfforddwyr wrth gymryd y cam cystadleuol cyntaf ar y ffordd i Gwpan y Byd fis nesaf.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Does dim amheuaeth, fodd bynnag, nad oes `na gystadlu go iawn yn mynd rhagddo rhwng nifer o chwaraewyr sy&rsquo;n ceisio bod yn aelod o&rsquo;r garfan derfynol o 31 ar gyfer yr Her Fawr, fydd yn cychwyn gyda g&ecirc;m yn erbyn Uruguay ar 20 Medi yng Nghaerdydd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Un peth sy&rsquo;n sicr yn dilyn colli i&rsquo;r Iwerddon yw y bydd sawl Cymro a chwaraeodd yn cael eu gollwng o&rsquo;r garfan gyda nifer sylweddol o sylwedyddion yn darogan taw dyna oedd ymddangosiadau olaf Michael Phillips a James Hook yng nghrys coch ein t&icirc;m cenedlaethol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Doedd `na ddim sicrwydd ar ddechre&rsquo;r wythnos pryd yn union y byddai Gatland yn rhoi&rsquo;r newyddion drwg i&rsquo;r chwaraewyr cyntaf fyddai&rsquo;n cael eu gollwng ac roedd blaenasgellwr y Gweilch, Justin Tipuric, yn barod &acirc;&rsquo;u gyffes fod pawb yn teimlo&rsquo;n nerfus wrth baratoi i dreulio&rsquo;r cyfnod nesaf o ymarfer yng Ngogledd Cymru yn hytrach na Gwlad Pwyl.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn sg&icirc;l ei berfformiad clodwiw arferol ddydd Sadwrn yn cyflawni dyletswyddau&rsquo;r is-gapten ynghyd &acirc; gweithio&rsquo;n ddiwyd yn safle&rsquo;r blaenasgellwr ochr olau&rsquo;r sgrym, does dim angen i Tipuric ofidio am ei le yn y garfan derfynol, er y bydd e&rsquo;n parhau, yn &ocirc;l pob tebyg, yn israddol i Sam Warburton.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn absenoldeb capten y garfan, ynghyd &acirc;&rsquo;r mwyafrif o s&ecirc;r Cymru, roedd wynebu her y Gwyddelod yn mynd i fod yn dalcen hynod galed i&rsquo;w ddringo ac fe wireddwyd y gofidion yn gynnar wrth i&rsquo;n cefndryd Celtaidd greu bwlch enfawr yn y sg&ocirc;r.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">O weld yr ymwelwyr yn sgorio pump cais ar hyd yr ornest a chreu rhagoriaeth o 25-7 erbyn diwedd yr hanner cyntaf cyn ei ymestyn i 35-7, roedd hi&rsquo;n dipyn o gamp i Gymru adennill ychydig o hunan-barch &acirc;&rsquo;r sg&ocirc;r terfynol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Diffygion amddiffynnol ildiodd geisiau cynta&rsquo;r g&ecirc;m i wythwr a chapten Iwerddon, Jamie Heaslip, a&rsquo;r canolwr, Darren Cave, cyn i&rsquo;r profiadol Keith Earls, fanteisio ar y b&ecirc;l yn cael ei tharo&rsquo;n rhydd oddi ar ben-glin Eli Walker yn dilyn tacl rymus ar asgellwr y Gweilch a&rsquo;r canolwr Gwyddelig arall yn gwibio&rsquo;n ddi-wrthwynebiad am drydydd cais ei d&icirc;m.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Cydweithio celfydd rhwng Tipuric a Richard Hibbard ar flaen lein greodd gyfle i&rsquo;r bachwr groesi am unig gais Cymru yn yr hanner cyntaf, er i Walker fod o fewn dim i sicrhau ail gais ond iddo golli rheolaeth o&rsquo;r b&ecirc;l wrth geisio&rsquo;i thirio.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Sgoriodd Simon Zebo, ymlaen fel eilydd yn lle Andrew Trimble, a Felix Jones geisiau eraill Iwerddon a Paddy Jackson yn cicio dwsin o bwyntiau i godi&rsquo;r cyfanswm yn un tra sylweddol i dorri&rsquo;n calonnau.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Ceisiau cysur yn unig oedd un yr un i Tipuric a&rsquo;r asgellwr, Alex Cuthbert, er mor gelfydd oedd y gwaith arweiniodd at y ddau sg&ocirc;r, gyda&rsquo;r is-gapten yn arddangos i&rsquo;r dim pa mor amryddawn yw e ar y cae rygbi wrth dwyllo&rsquo;r darpar-daclwyr geisiodd ei rwystro rhag sgorio.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Dim ond yn eiliadau ola&rsquo;r ornest y sgoriodd Cuthbert ei gais yntau i roi cyfle i Gareth Anscombe, a oedd erbyn hynny ymlaen fel eilydd yn lle Hook, i arddangos ei allu fel ciciwr wrth drosi&rsquo;r cais o&rsquo;r ystlys.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Roedd Hook wedi trosi cais Hibbard o&rsquo;r ystlys, ond doedd chwarae&rsquo;r maswr ddim yn llwyr argyhoeddi ac mae gan Anscombe well cyfle i barhau yn y garfan, fel sydd gan ei fewnwr gyda&rsquo;r Gleision, Lloyd Williams.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">O ran y blaenwyr ar y cae ddydd Sadwrn, doedd `na ddim digon o awch yn eu chwarae cyffredinol, heblaw am Tipuric, gyda Ross Moriarty, er iddo dreulio cyfnod yn y cell callio am ddefnydd or-rymus o fraich mewn tacl, yn arddangos ei addewid arferol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Wrth inni ddeall fod Gatland wedi canolbwyntio ar drwytho&rsquo;r chwaraewyr mewn cyfundrefn o greu ffitrwydd dros eu mis cyntaf gyda&rsquo;i gilydd, gwelwyd yn amlwg fod angen i&rsquo;r rhai oedd i&rsquo;w gweld wythnos diwethaf dreulio llawer mwy o amser yn trafod y b&ecirc;l os am ddod yn agos at dalu&rsquo;r pwyth yn &ocirc;l i&rsquo;r Gwyddelod yn Nulyn ymhen pythefnos.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">T&icirc;m Cymru wynebodd yr Iwerddon: Hallam Amos (Dreigiau); Alex Cuthbert (Gleision), Tyler Morgan (Dreigiau), Scott Williams (Sgarlets, [capten]), Eli Walker (Gweilch); James Hook (Caerloyw, Michael Phillips (Ra&ccedil;ing M&eacute;tro); Nicky Smith (Ospreys), Richard Hibbard (Caerloyw), Aaron Jarvis (Gweilch), Jake Ball (Sgarlets), Dominic Day (Caerfaddon), Ross Moriarty (Caerloyw), Justin Tipuric (Gweilch[is-gapten]), Dan Baker (Gweilch).</span></p> <p>Eilyddion:&nbsp;Rob Evans (Sgarlets), Kristian Dacey (Gleision), Scott Andrews (Gleision), James King (Gweilch), Taulupe Faletau (Dreigiau), Lloyd Williams (Gleision), Gareth Anscombe (Gleision), Matthew Morgan (Bryste).</p> <p><br /> &nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/2662/ 2015-08-14T00:00:00+1:00 Arbrofol <p>Er i Warren Gatland lusgo carfan rygbi Cymru i uchelfannau&rsquo;r Swistir a gwres llethol Qatar fel rhan o&rsquo;r paratoadau ar gyfer Cwpan y Byd fis nesaf, yfory yw&rsquo;r diwrnod cyntaf pan gaiff y cefnogwyr weld a (gobeithio) deall canlyniadau&rsquo;r teithiau.</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">T&icirc;m digon arbrofol a gyhoeddodd Gatland ddydd Mawrth i wynebu&rsquo;r Iwerddon yn Stadiwm y Mileniwm bnawn fory am 2.30 a pherfformiadau chwaraewyr unigol, er yr angen i arddangos eu gallu i gyfuno&rsquo;n fygythiol, yn bwysicach na&rsquo;r canlyniad.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Wrth reswm, byddai ennill yfory yn ganlyniad digon boddhaol i Gatland ac i&rsquo;r cefnogwyr, ond o weld absenoldeb cynifer o chwaraewyr profiadol, ni ddylai fod yn ormod o siom petai&rsquo;r t&icirc;m hwn yn colli.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Oes, mae `na chwaraewyr ifainc ac addawol cyffrous sy&rsquo;n sicr o greu argraff ffafriol wedi eu dewis ar gyfer yr ornest yfory, gydag enwau cyfarwydd fel Hallam Amos, Tyler Morgan a Dan Baker yn ddigon amlwg bellach tra bod Ross Moriarty yn aelod o deulu fu&rsquo;n allweddol yn ymgyrch gyntaf Cymru yng Nghwpan y Byd ym 1987.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Amser a ddengys os gwireddir yr addewid, ond pob clod i Gatland am wobrwyo Scott Williams a Justin Tipuric gyda&rsquo;r capteniaeth a&rsquo;r is-gapteniaeth yfory yn dilyn eu hymroddiad llwyr i&rsquo;r achos ar hyd y blynyddoedd heb fod yn ddewisiadau cyntaf bob amser.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gydag hyfforddwyr Cymru yn bygwth rhyddhau 10-12 chwaraewr o&rsquo;r garfan estynedig yn dilyn g&ecirc;m yfory, mae&rsquo;n amlwg y bydd pawb sydd wedi ei dewis y tro hwn yn awyddus i gadw&rsquo;u gobeithion yn fyw ar gyfer y cymal nesaf o&rsquo;r paratoi.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">T&icirc;m Cymru i wynebu&rsquo;r Iwerddon yfory: Hallam Amos (Dreigiau); Alex Cuthbert (Gleision), Tyler Morgan (Dreigiau), Scott Williams (Sgarlets, [capten]), Eli Walker (Gweilch); James Hook (Caerloyw, Michael Phillips (Ra&ccedil;ing M&eacute;tro); Nicky Smith (Ospreys), Richard Hibbard (Caerloyw), Aaron Jarvis (Gweilch), Jake Ball (Sgarlets), Dominic Day (Caerfaddon), Ross Moriarty (Caerloyw), Justin Tipuric (Gweilch[is-gapten]), Dan Baker (Gweilch).</span></p> <p>Eilyddion:&nbsp;Rob Evans (Sgarlets), Kristian Dacey (Gleision), Scott Andrews (Gleision), James King (Gweilch), Taulupe Faletau (Dreigiau), Lloyd Williams (Gleision), Gareth Anscombe (Gleision), Matthew Morgan (Bryste).</p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/2644/ 2015-08-07T00:00:00+1:00 Amddiffyn allweddol <p><span style="line-height: 1.6em;">Cymru 23 Iwerddon 16</span></p> <p>Ydy, mae ymgais ein t&icirc;m rygbi cenedlaethol i ennill Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2015 yn parhau yn fyw yn dilyn un o&rsquo;r gemau mwyaf rhyfeddol a welwyd erioed gyda gwaith amddiffynnol y Cochion yn allweddol ar ddiwrnod yn llawn emosiwn i Sam Warburton (yn gapten ar Gymru am y 34ain tro) a Paul O&rsquo;Connell (capten Iwerddon yn ennill ei 100 cap).</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Na, o edrych n&ocirc;l dros yr 80 munud o chwarae, doedd `na ddim digon o chwarae agored ond, am unwaith ac yn arbennig i ninnau Gymry, roedd `na fwy na digon o ddiddanwch er y bydd y Gwyddelod, yn chwaraewyr a dilynwyr, yn rhyfeddu na fu&rsquo;r crysau gwyrddion yn fuddugol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn dwyn i gof cyfnodau o fuddugoliaeth ym Mharis ddeng mlynedd yn &ocirc;l, bu llinell gais Cymru dan warchae ddydd Sadwrn diwethaf am funudau hirion o bryd i&rsquo;w gilydd ar hyd yr ornest gydag un cyfnod parhaol o 8 munud pan ymddangosai&rsquo;n amhosib cadw&rsquo;r Gwyddelod rhag sgorio cais.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gorfodwyd chwaraewyr Cymru i daclo yn ddi-baid gyda&rsquo;r ailrengwr, Luke Charteris, yn gosod record newydd (31) o dacliadau cyflawn mewn g&ecirc;m ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad a&rsquo;r t&icirc;m yn ei gyfanrwydd yn cyflawni mwy na dwbl nifer y Gwyddelod.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bu cryn drafod dros y dyddiau ers yr ornest am safon y rygbi gyda chewri Cymreig y gamp, fel &ldquo;Y Brenin&rdquo; ei hunan, Barry John, yn cyfeirio ati fel un o&rsquo;r gwir uchafbwyntiau yn hanes y g&ecirc;m yn ein gwlad.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn y cyfamser, dirmyg a gwawd am y g&ecirc;m a safon chwarae Cymru oedd prif nodweddion rhai sylwebyddion o&rsquo;r Iwerddon a thu hwnt i Glawdd Offa er gorfod cydnabod pa mor ddygn a llwyddiannus y bu ymdrechion amddiffynnol Warburton a&rsquo;i griw.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Cyfaddefodd y capten taw hon oedd un o&rsquo;r gemau mwyaf anodd y chwaraeodd ynddi ac yn cydnabod pa mor flinedig oedd y gwaith amddiffynnol wrth i&rsquo;r Gwyddelod hyrddio drosodd a thro a gwneud popeth ond sgorio.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Oedd, roedd `na elfen fyrbwyll yn chwarae&rsquo;r ymwelwyr yn ystod yr ail hanner, gyda&rsquo;r blaenwyr yn dioddef o &ldquo;haint y llinell wen&rdquo; ac yn anwybyddu&rsquo;r ffaith, fwy nag unwaith, fod ganddyn nhw ddynion yn rhydd yn agos at yr ystlys.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">O ran yr anwybyddu hynny, ydy, mae&rsquo;n wir fod y safon (safon y Gwyddelod, wrth reswm, nid safon Cymru!) wedi bod yn israddol ac wedi rhoi cyfle i&rsquo;r amddiffynwyr i ad-drefnu a chreu amheuon ym meddyliau&rsquo;r ymosodwyr.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Dechreuodd chwaraewyr Iwerddon yr ornest mewn modd tra siomedig, gan ildio cyfleoedd i Leigh Halfpenny gicio pedair g&ocirc;l gosb cynnar a rhoi rhagoriaeth o 12-0 i Gymru o fewn y chwarter awr cyntaf, bron cyn i O&rsquo;Connell a&rsquo;i d&icirc;m setlo.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn wir, roedd chwarae&rsquo;r Gwyddelod yn frith o gamgymeriadau a&rsquo;u maswr, Jonny Sexton, mor euog &acirc; neb wrth iddo ganolbwyntio unwaith ar roi cyfarwyddyd i&rsquo;w gyd-chwaraewyr ar draul derbyn pas.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Siom oedd gweld y prop grymus, Samson Lee, yn gadael y cae wedi ond 12 munud o chwarae gydag anaf sy&rsquo;n mynd i&rsquo;w gadw allan o&rsquo;r gamp am rai misoedd a, gyda&rsquo;r prop arall, y profiadol Gethin Jenkins, yn methu ag ymddangos ar gyfer yr ail hanner, edrychai pethau&rsquo;n dywyll ar sgrymio Cymru wrth i&rsquo;r Gwyddelod godi hwyl wedi&rsquo;r egwyl.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Pob clod, felly, i&rsquo;r chwaraewyr am eu hymdrechion dan amgylchiadau anodd, yn arbennig o weld y canolwr, Jamie Roberts, yn gadael y cae gydag 20 munud yn weddill i&rsquo;w chwarae.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn fuan wedi iddo gamu i gymryd lle Roberts, sgoriodd ei eilydd, capten y Sgarlets Scott Williams, gais gwych gyda bylchiad ardderchog i ailadrodd ei gamp tebyg yn Nhwicenham dair blynedd yn &ocirc;l.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae&rsquo;n anffodus i Williams bod Roberts a Jonathan Davies yn gyfoedion iddo neu mi fyddai&rsquo;n sicr o chwarae llawer mwy o gemau dros ei wlad, ond, ar y llaw arall, mae ei allu i gamu o fainc yr eilyddion a newid cwrs gornest wedi profi&rsquo;n allweddol i Gymru unwaith eto.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gyda Halfpenny yn cicio cyfanswm o bump g&ocirc;l gosb a&rsquo;r maswr, Dan Biggar, yn cicio g&ocirc;l adlam wych, cronnwyd digon o bwyntiau i wrthsefyll bygythiad yr Iwerddon a&rsquo;u hunig gais yn un cosb amheus wedi&rsquo;i ddyfarnu gan Wayne Barnes.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Oes felly, mae gan Gymru obaith tenau am orffen yn Bencampwyr er fod angen sgorio nifer fawr o bwyntiau draw yn Rhufain yfory yng ng&ecirc;m gyntaf y gyfres olaf o gemau y tymor hwn a Warren Gatland wedi&rsquo;i orfodi i gynnwys Rob Evans ac Aaron Jarvis yn lle Lee a Jenkins yn rheng flaen y sgr?m.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">N&ocirc;l ar y fainc y bydd Scott Williams yn erbyn yr Eidal, gyda dau gyd-Sgarlet, y bachwr Ken Owens a&rsquo;r mewnwr Gareth Davies yno hefyd yn lle Richard Hibbard a Michael Phillips a bu rhaid ychwanegu Rhys Gill a Scott Andrews i&rsquo;r garfan oherwydd anafiadau Lee a Jenkins.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bydd pob Cymro ar bigau&rsquo;r drain wedi&rsquo;r g&ecirc;m yn Rhufain, a phawb ohonom yn gorfod aros i weld canlyniadau&rsquo;r gemau rhwng yr Alban a&rsquo;r Iwerddon ym Murrayfield a rhwng Lloegr a Ffrainc yn Nhwicenham, gyda&rsquo;r triawd o wledydd y&rsquo;u henwyd olaf i gyd yn meddu ar gyfle i orffen yn uwch yn y tabl na Chymru.</span></p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/2381/ 2015-03-19T00:00:00+1:00 Angen creu lwc <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn hwyr ar nos Wener gyntaf mis Chwefror eleni, cerddodd y miloedd o gefnogwyr rygbi Cymru yn siomedig allan o Stadiwm y Mileniwm yn credu fod wythnosau diflas yn eu hwynebu gyda&rsquo;r hunllef yn fyw o weld Lloegr ar y brig erbyn diwedd Pencampwriaeth y Chwe Gwlad.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Erbyn hyn, fodd bynnag, gyda phob un o&rsquo;r gwledydd wedi chwarae tair g&ecirc;m, dim ond yr Iwerddon sy&rsquo;n meddu ar record 100% a hwnnw yn y fantol bnawn yfory pan ddaw Paul O&rsquo;Connell a&rsquo;i griw i Gaerdydd i geisio cadarnhau eu safle yn ffefrynnau i gipio Camp Lawn.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn dilyn perfformiad gwych y Gwyddelod bythefnos yn &ocirc;l yn curo&rsquo;r Saeson yn gyfforddus o 19-9, y gri gan lawer o gefnogwyr Cymreig yw fod angen tipyn o lwc ar ein t&icirc;m cenedlaethol os am ennill yfory a chreu ychydig obaith am orffen yn Bencampwyr fel yn 2013 ar &ocirc;l curo Lloegr yn hawdd y flwyddyn honno o 30-3.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Y gwir yw, fodd bynnag, fod angen i Sam Warburton a&rsquo;i gyd-chwaraewyr i greu eu lwc eu hunain yn hytrach nag aros iddo ddod i&rsquo;w rhan.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gyda blaenasgellwr y Gleision yn torri record Ryan Jones yfory drwy fod yn gapten ar ein t&icirc;m rygbi cenedlaethol am y 34ain tro, mae gan y garfan yn ei chyfanrwydd ddigon o brofiad i allu creu&rsquo;r lwc angenrheidiol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bydd naw o&rsquo;r XV llwyddiannus ddechreuodd y g&ecirc;m dyngedfennol yn erbyn Lloegr ddwy flynedd yn &ocirc;l yn chwarae yfory ac, o gofio&rsquo;r modd y cr&euml;wyd y lwc i guro&rsquo;r ymwelwyr y diwrnod hwnnw, mae `na gynsail digonol ar gyfer ceisio ailadrodd y gamp eleni eto.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bydd y Gwyddelod, wrth reswm, wedi bod yn astudio&rsquo;r modd y llwyddodd y Saeson i lyffetheirio llinell tri-chwarter Cymru, ond mae George North, Jonathan Davies, Jamie Roberts a Liam Williams yn parhau yn arf grymus o bob rhan o&rsquo;r cae a&rsquo;r pedwarawd yn meddu ar y gallu i syfrdanu&rsquo;r cefnogwyr a goroesi&rsquo;r gwrthwynebwyr.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Heblaw am yr angen i fod ar eu gwyliadwriaeth i sgubo ambell friwsionyn o gyfle pan ddaw p&ecirc;l rydd i&rsquo;w rhan, gall y tri-chwarteri ddibynnu ar wasanaeth Dan Biggar, sy&rsquo;n aeddfedu fel maswr amryddawn, yn basiwr, ciciwr, rhedwr a thaclwr grymus.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">A dyna droi at Rhys Webb a&rsquo;i allu i dwyllo amddiffynwyr yn gyson wrth fylchu yn agos at gymalau tynn y gamp ac amrywio&rsquo;i chwarae&rsquo;n gelfydd i ryddhau&rsquo;r rhedwyr y tu allan iddo neu i ysbrydoli&rsquo;r blaenwyr ym mhob agwedd o&rsquo;r chwarae.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Tu &ocirc;l i&rsquo;r t&icirc;m cyfan, mae Leigh Halfpenny yn ymddangos unwaith eto fel craig gadarn yn amddiffynnol, yn sicr o dan y b&ecirc;l uchel, bob amser yn barod i wrthymosod (fel y byddid yn ei ddisgwyl gan gyn-asgellwr o&rsquo;r safon uchaf) a&rsquo;i gicio anhygoel at y pyst yn arf pwysig yn strategaeth Cymru.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">O ran y blaenwyr, rhyfeddwyd llawer wrth weld Richard Hibbard yn colli&rsquo;i le yn ddewis cyntaf yn safle&rsquo;r bachwr, ond mae Scott Baldwin yn profi yn ddewis teilwng fydd yn ennill ei wythfed cap yfory, gyda Hibbard wrth gefn ar y fainc yn eilydd grymus pan ddaw&rsquo;r angen.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae prop ifanc y Sgarlets, Samson Lee, yn parhau i&rsquo;n rhyfeddu, wrth iddo ddatblygu i fod yn chwaraewr allweddol a chryf ac yn ffodus yn ei gyd-brop profiadol, Gethin Jenkins, wrth i hwnnw chwarae dros Gymru am y 114ed tro yfory.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Fel Jenkins, mae&rsquo;r ailrengwr, Alun Wyn Jones, yn parhau i brofi&rsquo;n gonglfaen yn chwarae tynn y pac a&rsquo;i gyfraniadau achlysurol i&rsquo;r chwarae rhydd yn elfen gwerthfawr o&rsquo;i allu hefyd tra bod Luke Charteris, o&rsquo;r diwedd i raddau helaeth, yn gyfrannwr teilwng i sawl agwedd o strategaeth Cymru yn hytrach nag ond yn neidiwr uchel yn y leiniau.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Wrth droi at reng &ocirc;l y sgr?m, mae taclo Dan Lydiate i&rsquo;w gymharu &acirc; gwaith torrwr coed a hyrddiadau nerthol Taulupe Faletau o f&ocirc;n y cymalau tynn yn llawn mor bwysig ag ymdrechion yr wythwr Gwyddelig, Jamie Heaslip, sy&rsquo;n ymddangos yn holliach unwaith eto yn dilyn anaf peryglus i&rsquo;w gefn.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Does `na ddim modd osgoi troi unwaith eto at gapten Cymru ac fe fyddai&rsquo;n ddiwrnod mawr i Warburton petai ei d&icirc;m yn ei helpu i ddathlu achlysur hanesyddol yn ei hanes personol ac ni fydd neb yn fwy ymwybodol o&rsquo;r angen iddo yntau ei hunan gyfyngu Jonathan Sexton, yn dilyn y newyddion fod maswr y Gwyddelod yn ddigon iach i wynebu Cymru.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">O gofio fod Sexton yn cael ei gyfri fel y gorau yn y byd yn ei safle ar hyn o bryd gan lawer o ddilynwyr y gamp, bydd angen i Warburton fod ar ei orau, yn arbennig o weld y bydd ei wrthwynebydd fel capten, ailrengwr Iwerddon, Paul O&rsquo;Connell, yn chwarae dros ei wlad am y 100ed tro.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Ond, trwy greu ei lwc ei hunan ac ysbrydoli gweddill t&icirc;m Cymru, gallwn ond dymuno&rsquo;n dda i&rsquo;r capten a gobeithio y daw&rsquo;r fuddugoliaeth i agor y drws ar gyfle i deithio i Rufain ymhen wythnos a&rsquo;r argoelion am fod yn Bencampwyr unwaith eto yn parhau yn fyw.</span></p> <p><strong><em><span style="line-height: 1.6em;">T&icirc;m Cymru i wynebu&rsquo;r Iwerddon:</span></em></strong></p> <p><strong><em>Leigh Halfpenny (Toulon); George North (Northampton), Jonathan Davies (ASM Clermont Auvergne), Jamie Roberts (Ra&ccedil;ing M&eacute;tro), Liam Williams (Sgarlets); Dan Biggar (Gweilch), Rhys Webb (Gweilch); Gethin Jenkins (Gleision), Scott Baldwin (Gweilch), Samson Lee (Sgarlets); Luke Charteris (Ra&ccedil;ing M&eacute;tro), Alun Wyn Jones (Gweilch); Dan Lydiate (Gweilch), Sam Warburton (Gleision) [Capten], Taulupe Faletau (Dreigiau).</em></strong></p> <p><strong><em>Eilyddion: Richard Hibbard (Caerloyw), Rob Evans (Sgarlets), Aaron Jarvis (Gweilch), Jake Ball (Sgarlets), Justin Tipuric (Gweilch), Michael Phillips (Ra&ccedil;ing M&eacute;tro), Rhys Priestland (Sgarlets), Scott Williams (Sgarlets).</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><br /> &nbsp;</p> <p><br /> &nbsp;</p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/2376/ 2015-03-13T00:00:00+1:00 Rhoi cweir arall i Ffrainc? <p>Ar &ocirc;l rhoi cweir go iawn i Ffrainc &acirc; sg&ocirc;r o 27-6 yng Nghaerdydd y llynedd ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, curo&rsquo;r un gwrthwynebwyr ym Mharis o 16-6 ddwy flynedd yn &ocirc;l a chipio Camp Lawn drwy ennill yn eu herbyn yn 2012, mae Sam Warburton a&rsquo;i griw wedi teithio&rsquo;n llawn hyder ar gyfer y g&ecirc;m yn y Stade de France nos yfory.</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Er colli i Loegr bythefnos cyn iddi fod yn gael a chael ar adegau yn erbyn yr Alban, mae&rsquo;n t&icirc;m rygbi cenedlaethol wedi dangos fwy nag unwaith ar hyd y blynyddoedd diweddar eu bod yn gallu gwyrdroi dechreuad llipa a gorffen y Bencampwriaeth yn gystadleuol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Dydy Cymru ddim wedi colli i Ffrainc ers y diwrnod tyngedfennol hwnnw yn rownd gynderfynol Cwpan y Byd dair blynedd yn &ocirc;l yn Seland Newydd pan ddyfarnodd Alain Rolland gerdyn coch cynnar i Warburton am dacl peryglus.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae taclo sy&rsquo;n cael ei dybio&rsquo;n beryglus yn bwnc llosg ym myd rygbi ar hyn o bryd a rhai sylwebyddion a chyn-chwaraewyr yn argyhoeddedig fod chwaraewyr sy&rsquo;n neidio&rsquo;n uchel i feddiannu&rsquo;r b&ecirc;l yn creu&rsquo;r perygl eu hunain ac ni ddylid beio&rsquo;r chwaraewr sy&rsquo;n dal i sefyll &acirc;&rsquo;u traed ar y ddaear neu heb neidio mor uchel.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gyda Finn Russell, maswr yr Alban, wedi derbyn gwaharddiad o bythefnos yn dilyn ei gerdyn melyn yn erbyn Cymru bythefnos yn &ocirc;l, mae&rsquo;n amlwg y bydd y dyfarnwyr yn fwy gwyliadwrus nag arfer o hyn ymlaen, gyda Jaco Peyper o Dde Affrica wrth y llyw ym Mharis yfory.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Ar ddechrau&rsquo;r wythnos hon, edrychai&rsquo;n debyg y byddai George North a Samson Lee ill dau yn holliach ac yn barod i gymryd eu lle yn nh&icirc;m Cymru os mai dyna oedd dewis Warren Gatland ac, wrth gwrs, mae&rsquo;r asgellwr grymus sydd bellach yn chwarae i Northampton yn anelu at sgorio cais yn ei drydedd gornest o&rsquo;r bron yn erbyn y Ffrancod.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Ei gais hwyr ym Mharis ddwy flynedd yn &ocirc;l gadarnhaodd y fuddugoliaeth Gymreig a phwy all fyth anghofio gweld tad y chwaraewr o Ynys M&ocirc;n yn rhedeg i&rsquo;r cae i longyfarch ei fab ac i ymuno yn y dathlu?</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Tra does `na ddim modd canmol y Bonwr North am ei weithred ff&ocirc;l, roedd gweld ei fab yn sgorio cais cynnar y llynedd yn allweddol i dorri crib y Ffrancod bron cyn iddyn nhw gynefino &acirc;&rsquo;r awyrgylch yn Stadiwm y Mileniwm a chais Warburton yn gynnar yn yr ail hanner yn creu ormod o fwlch rhwng ei d&icirc;m a&rsquo;r gwrthwynebwyr.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Falle bydd rhaid i chwaraewyr Ffrainc fod ar eu gwyliadwriaeth yn fwy nag arfer yfory o gofio am drosedd erchyll eu clo a chyn-gapten, Pascal Pap&eacute;, yn erbyn yr Iwerddon bythefnos yn &ocirc;l, trosedd sydd wedi arwain at waharddiad o ddeg wythnos i&rsquo;r Ffrancwr.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Yn sicr, does `na ddim lle i&rsquo;r fath drosedd ar y cae rygbi, yn arbennig o weld yr effaith hirdymor y gall taro gwrthwynebydd yng ngwaelod ei gefn gyda phen-glin ei gael ar iechyd unrhyw un.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">O droi at ragolygon mwy gobeithiol i rygbi yma yng Nghymru, roedd si ar led ar ddechrau&rsquo;r wythnos y byddai&rsquo;n debyg y gwelwn Jamie Roberts yn ymuno gydag un o Ranbarthau Cymru cyn Cwpan y Byd yn yr Hydref a hynny, falle, yn arwain at beri chwaraewyr ifanc i ailfeddwl am groesi&rsquo;r m&ocirc;r i ennill eu crystyn yn y dyfodol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Profodd rhedeg grymus Roberts yn allweddol ym Murrayfield bythefnos yn &ocirc;l ac, er fod y Ffrancwyr wedi dysgu tipyn amdano yn ystod ei gyfnod yn chwarae gyda Ra&ccedil;ing M&eacute;tro, mae ei allu anhygoel yng nghanol y cae yn denu taclwyr a hynny&rsquo;n creu gofod i&rsquo;w gyd-ganolwr, Jonathan Davies ac i&rsquo;r asgellwyr, North ac Alex Cuthbert.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Mae&rsquo;r Ffrancod wedi dysgu tipyn am Leigh Halfpenny dros y misoedd diwethaf hefyd, wrth i&rsquo;r cefnwr greu argraff ffafriol gyda chlwb Toulon, a&rsquo;i redeg twyllodrus a&rsquo;i gicio cywir at y pyst yn elfen bwysig yn strategaeth pa bynnag d&icirc;m y mae&rsquo;n chwarae ynddo.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Rhybuddiodd y mewnwr, Rhys Webb, ei hunan a&rsquo;i gymdeithion yn ystod y dyddiau diwethaf i beidio &acirc; bod yn orhyderus yfory, ond fe fydd e a&rsquo;i faswr, Dan Biggar, yn gobeithio elwa o ymdrechion y blaenwyr gydag Alun Wyn Jones, fel arfer, ar flaen y gad a&rsquo;r ymdrech yn addo bod yn un llwyddiannus arall i ennill y dydd i Gymru. &nbsp; &nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">T&icirc;m Cymru v.Ffrainc: Paris, dydd Sadwrn 28 Chwefror am 17:00:</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Olwyr: Leigh Halfpenny (Toulon), George North (Northampton Saints), Jonathan Davies (ASM Clermont Auvergne), Jamie Roberts (Racing Metro), Liam Williams (Scarlets), Dan Biggar (Gweilch), Rhys Webb (Gweilch);</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Blaenwyr: Gethin Jenkins (Gleision), Scott Baldwin (Gweilch), Samson Lee (Scarlets), Luke Charteris (Racing Metro), Alun Wyn Jones (Gweilch), Dan Lydiate (Gweilch), Sam Warburton (Gleision, CAPT), Taulupe Faletau (Dreigiau).</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Eilyddion: Richard Hibbard (Caerloyw), Paul James (Caerfaddon), Aaron Jarvis (Gweilch), Bradley Davies (Wasps), Justin Tipuric (Gweilch), Mike Phillips (Racing Metro), Rhys Priestland (Scarlets), Scott Williams (Scarlets).</span></p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/2353/ 2015-02-26T00:00:00+1:00 Gatland yn arddangos hyder <p>Wrth gyhoeddi, bron 48 awr ynghynt na&rsquo;r disgwyl, y t&icirc;m fydd yn wynebu Lloegr yng Nghaerdydd heno roedd y prif hyfforddwr, Warren Gatland, yn barod iawn i arddangos ei hyder yn y chwaraewyr sydd ar gael iddo ac i roi gwybod i bawb fod y garfan yn ei chyfanrwydd yn un sefydlog.</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Oes, mae `na ddau newid o&rsquo;r t&icirc;m gurodd De Affrica rhyw ddeufis yn &ocirc;l ac, er i Gatland godi ychydig o amheuaeth am allu George North i adennill ei le yn dilyn ei absenoldeb gydag anaf ar ddiwedd mis Tachwedd, mae&rsquo;r asgellwr grymus yn meddu ar yr holl ddoniau angenrheidiol i chwarae rhan allweddol heno.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Bu cryn drafod yngl&#375;n &acirc;&rsquo;r posibilrwydd y byddai Liam Williams, chwaraewr mwyaf cyffrous y Sgarlets ar hyd y tymor hyd yn hyn, yn disodli North, ond, gydag ambell agwedd o chwarae Williams yn dueddol o fod, ar adegau, yn chwit-chwat, rhaid i gefnwr/asgellwr Rhanbarth y De Orllewin fodloni ar le ymhlith yr eilyddion y tro hwn.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gyda&rsquo;r bachwr, Richard Hibbard, n&ocirc;l yng nghanol rheng flaen y sgrym hefyd a&rsquo;r capten, Sam Warburton yn ennill ei gap rhif 50, bydd hyder Gatland yn cael ei adlewyrchu ymhlith y cefnogwyr yn Stadiwm y Mileniwm pan ddaw hi&rsquo;n amser y gic gyntaf am 8.05 heno.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Rhaid bod yn wyliadwrus, fodd bynnag, rhag bod yn rhy hyderus, yn arbennig o ddwyn i gof beth ddigwyddodd yn y g&ecirc;m gyfatebol ddwy flynedd yn &ocirc;l, pan gyrhaeddodd y Saeson ein Prifddinas ar drothwy Camp Lawn ac yn llawn hyder cyn i&rsquo;n ffefrynnau ninnau chwalu&rsquo;r ymwelwyr &acirc; sg&ocirc;r o 30-3.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Er i Stuart Lancaster, prif hyfforddwr t&icirc;m Lloegr, weld cryn ddwsin o&rsquo;i ddewisiadau cyntaf yn tynnu allan o&rsquo;r garfan gydag amryw anafiadau, mae dyfnder y gamp ar yr ochr arall i Glawdd Offa yn golygu fod ganddo ddewis ehangach na Gatland, ynghyd &acirc;&rsquo;r cyfle i roi blas ar rygbi rhyngwladol i chwaraewyr newydd.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gohiriodd Lancaster gyhoeddi ei ddewis tan fore echdoe er y bydd e&rsquo;n sicr o fod wedi defnyddio&rsquo;r wythnos ddiwethaf i hogi strategaethau a symudiadau&rsquo;r t&icirc;m llawn cymaint ag y bu Gatland, Rob Howley a Robin McBryde yn ei wneud.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Gyda chynifer o d&icirc;m Cymru wedi chwarae droeon gyda&rsquo;i gilydd yn barod, mae eu strategaethau a&rsquo;u cynlluniau yn sicr o fod yn rhai digon sefydlog er yr angen i amrywio o bryd i&rsquo;w gilydd er mwyn arddangos rhywbeth annisgwyl i&rsquo;r gwrthwynebwyr.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Roedd `na gyfnodau yn hanes rygbi Cymru pan oedd chwarae twyllodrus canolwyr ac asgellwyr fel Cyril Davies, Gerald Davies ac, yn fwy diweddar, Shane Williams, yn nodweddiadol o&rsquo;r gamp yma&rsquo;n ein gwlad, ond mae&rsquo;r rhod wedi troi i raddau helaeth, dros dro o leiaf.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Prin iawn y gwelir aelod o linell tri-chwarter gyfoes Cymru yn ochrgamu, ond mae Alex Cuthbert, Jonathan Davies, Jamie Roberts a North yn chwaraewyr nerthol yn meddu ar y gallu i dorri drwy bopeth heblaw taclo cywir a grymus.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Er ei fod yn llai o gorff na&rsquo;r pedwarawd uchod, mae&rsquo;r cefnwr, Leigh Halfpenny, yn fwy o chwaraewr &ldquo;traddodiadol Gymreig&rdquo; yn ei allu i arallgyfeirio ymosodiad, hyd yn oed o sefyllfa anaddawol amddiffynnol, tra bod y tri-chwarteri wedi datblygu&rsquo;r gallu i fanteisio ar gyfleoedd prin sy&rsquo;n dod o hynny.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Tra bod llawer o&rsquo;m cenhedlaeth innau hefyd yn gallu hel atgofion am ddewiniaid o faswyr fel Cliff Morgan, Barry John, Phil Bennett a&rsquo;r Jonathan Davies arall, mae Dan Biggar (a&rsquo;r eilydd presennol, Rhys Priestland) yn chwaraewyr eu hoed a&rsquo;u hamser, yn gweithredu fel cadfridog neu bypedwr yn tynnu&rsquo;r llinynnau.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Wrth f&ocirc;n y sgrym ac yn gyswllt rhwng y blaenwyr a&rsquo;r olwyr, mae&rsquo;r mewnwr, Rhys Webb, wedi cymryd camau breision yn ystod y misoedd diwethaf i ddisodli Michael Phillips ac addo bod yn gonglfaen i&rsquo;r t&icirc;m am dipyn o amser os gall e gadw&rsquo;n rhydd o anafiadau a chadw rhag troseddi&rsquo;n ormodol.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">O droi at y blaenwyr, y rheng flaen yn gyntaf, stori&rsquo;r hen a&rsquo;r ifanc yw&rsquo;r ddau brop fydd yn cychwyn heno, gyda Gethin Jenkins wedi chwarae dros Gymru 110 o weithiau yn barod a&rsquo;r crwt ifanc Samson Lee yn gwisgo&rsquo;r crys rhyngwladol ond am y 10ed tro wrth gamu i&rsquo;r cae heno a hynny&rsquo;n ei gadw&rsquo;n gyfartal &acirc; Webb o ran ymddangosiadau.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Cymharol ddibrofiad ar lefel ucha&rsquo;r gamp yw ailrengwr y Sgarlets, Jake Ball, hefyd, fydd yn chwarae yn ei nawfed g&ecirc;m ryngwladol heno, ond, gydag Alun Wyn Jones wrth ei ochr yn y sgrymiau ac yn creu tipyn o derfysg o gwmpas y cae ar ei 85ed ymddangosiad dros Gymru, yn arbennig yn absenoldeb dau Sais grymus yn Joe Launchbury a Courtney Lawes, bydd eu gwrthwynebwyr, Dave Attwood a George Kruis, yn wynebu bedydd t&acirc;n.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">O gofio am gamp Warburton yn cyrraedd ei nod yntau heno, yr elfen fwyaf sefydlog yn y t&icirc;m yw rheng &ocirc;l y sgrym, gyda thaclo Dan Lydiate weithiau&rsquo;n ymdebygu i fforestwr wrth ei waith yn torri coed a Taulupe Faletau yn ymddangos fel arloeswr yn sgubo drwy anialwch trwchus.</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">Y gobaith am heno, felly, yw y bydd y Saeson yn ddim llawer mwy na rhyw ddryswig fydd yn chwalu yn wyneb Warburton a&rsquo;i griw a, pwy a &#373;yr, falle y caiff Justin Tipuric gyfle i gamu o&rsquo;r fainc i&rsquo;n gwefreiddio fel y gwnaeth ddwy flynedd yn &ocirc;l i redeg fel canolwr wrth greu cais i Cuthbert a hynny&rsquo;n cyfrannu at fuddugoliaeth ryfeddol arall?</span></p> <p><span style="line-height: 1.6em;">T&icirc;m Cymru:</span></p> <p>Leigh Halfpenny (Toulon); Alex Cuthbert (Gleision), Jonathan Davies (ASM Clermont Auvergne), Jamie Roberts (Ra&ccedil;ing M&eacute;tro), George North (Northampton); Dan Biggar (Gweilch), Rhys Webb (Gweilch); Gethin Jenkins (Gleision), Richard Hibbard (Caerloyw), Samson Lee (Sgarlets); Jake Ball (Sgarlets), Alun Wyn Jones (Gweilch); Dan Lydiate (Gweilch), Sam Warburton (Gleision [Capten]), Taulupe Faletau (Dreigiau).</p> <p>Eilyddion:&nbsp;Scott Baldwin (Gweilch), Paul James (Caerfaddon), Aaron Jarvis (Gweilch), Luke Charteris (Ra&ccedil;ing M&eacute;tro), Justin Tipuric (Gweilch), Michael Phillips (Ra&ccedil;ing M&eacute;tro), Rhys Priestland (Sgarlets), Liam Williams (Sgarlets).</p> <p><span style="line-height: 1.6em;">T&icirc;m Lloegr:</span></p> <p>Mike Brown (Harlequins); Anthony Watson (Caerfaddon), Jonathan Joseph (Caerfaddon) Luther Burrell (Northampton), Jonny May (Caerloyw); George Ford (Caerfaddon), Ben Youngs (Caerl&#375;r); Joe Marler Harlequins), Dylan Hartley (Northampton), Dan Cole (Caerl&#375;r); Dave Attwood (Caerfaddon), George Kruis (Saraseniaid); James Haskell (Picwns), Chris Robshaw (Harlequins [Capten]), Billy Vunipola (Saraseniaid).</p> <p>Eilyddion: Tom Youngs (Caerl&#375;r), Mako Vunipola (Saraseniaid), Kieran Brookes (Newcastle), Nick Easter (Harlequins), Tom Croft (Caerl&#375;r), Richard Wigglesworth (Saraseniaid), Danny Cipriani (Sale), Billy Twelvetrees (Caerloyw)</p> http://www.y-cymro.com/rygbi/i/2320/ 2015-02-06T00:00:00+1:00