Yr Anhrefn

Defaid, Skateboards a Wellies Studio One 1987

Ochr 1

Ochr 2

Menthyg wal (2.20)

Cornel (2.56)

Pres am gi (2.30)

Pryna fi (3.09)

Malu pen (4.13)

Dawns y duwiau

 (3.09)

Defaid (1.45)

Dagrau (2.39)

Dyfodol disglair (3.46)

 

Sesiwn Peel (Radio 1)

Defaid (1.49)

Teimladau (4.29)

Action Man (3.39)

Dawns y duwiau (2.44)

 

Hefin Huws

Drymiau

Sion Sebon

Canu + Gitar

Rhys Mwyn

Bās

Dewi Gwyn

Gitar

 

Mynegai