Y Sefydliad

Cyhoeddodd Y Sefydliad eu tāp cyntaf (Sefydliad 4 Cān) yn 1983 ar y cyd gyda chwmni LOLA .

Merched (2.25) Pwy sy'n pryderu? (2.33)
Perthynas rhamantus (3.16) Meddwl (3.10)

 

Mae'r caneuon isod yn ymddangos ar sengl Y Sefydliad a recordiwyd yn Stiwdio'r Bwthyn

ddiwedd 1983 a pheiraniwyd y record gan Richard Morris.

 

Y sengl

Dawnsio ar ben fy hun (2.30)

Cerddor Cymraeg (2.26)

 

Cedwyn Aled : Canwr (ail o'r dde)
Philip Lewis : Gitar (dde)
Robin Huws : Bās (chwith)
Sion Llew : Drymiau (1980 - 1983)
Rhys Roberts : Drymiau (1983- 1984)
Dewi Gwyn : Gitar (ail o'r chwith)

 

Stwff Sefydliadol