Y Profiad

 

O Na! Dyma . . . y Profiad

 

Y Profiad

Y Cwynwr
Clwb Cariad

 

Sin Lewis, Dylan Jones  Rhys Lloyd ac Alun Owens

 (Lleisiau Cefndir ar Y Profiad a Clwb Cariad = Gwenllian Lewis)

Mynegai       Cudd