Huw G a D J Williams

Trip Dewi Emlyn (5.03)

Niwl yn y ty (5.02)

 

Erbyn 1988 'roedd y rhan fwyaf o bobl yn dueddol o gymeryd yr holl fusnes grwpiau Cymraeg yma'n rhy ddifrifol a dyma'r "band"/cyfres o gyd-ddigwyddiadau oedd y symbyliad i mi gychwyn cyfeiriad newydd gyda Neu.

Mynegai