Datblygu

Amheuon Corfforol : Caset cyntaf Datblygu

Recordiwyd  Mai 1982 yn Stiwdio Gwelfryn

Cariad Absennol (1.37)

Problem yw Bywyd (2.49)

Prydferthwch Ffug (2.03) Wedi Crwydro (2.42)

Datblygu yw : David R Edwards (llais/allweddellau/gitār/drymiau/offerynau taro/ffidil)

T Wyn Davies (allweddellau/llais cefndir/offerynau taro/organ geg) 

 

Trosglwyddo'r Gwirionedd : Yr ail gaset  Recordiwyd rhwng Gorff 82 a Gorff 83

Y Ferch yn y Swyddfa (1.49)

Adeiladu Cnawd (2.00)
Cariad yn y Rhewgell (2.44) Blas Cas (1.15)
Yr Uchafbwynt Uchaf (2.04) Bar Hwyr (1.11)
Dyma'r Diwedd -Y Poen Terfynol (2.54)

 

Fi Du : Trydydd caset Datblygu  Recordiwyd yn ystod 1984

Mae Pob Gobaith Wedi Mynd (2.21)
Tu Allan (1.42)

Hunllef yw'r Freuddwyd (2.39)
Bod yn Ddyn? (2.32) Yn Awr (1.37)
Rhyw Heb Gyffwrdd (2.36) Rock Dosbarth Canol y Ffordd (4.20)
Glue i Fyw (1.55) Treiddio yn Araf (2.35)
Rhagfyr (1.45) Ceisio Deall Bywyd (2.09)

Mynegai       Cudd