Recordiau Fitamin Un

Newyddion Diweddaraf 03/08/02:

Braint gan Fitamin Un yw cyhoeddi sengl ddiweddaraf Tystion -"M.O.M.Y.F.G" Unwaith eto mae'r grwp hip hop dadleuol yn dychwelyd gyda dos arall o guriadau mawr budur a odle mawr drwg. Ar gael ar feinal yn unig, maešr sengl yn cynnwys pump mics o "M.O.M.Y.F.G" ac un trac bonws, sef "Epilogue".

Gan ddatgan "Agwedd nid delwedd - dyna be ydy hip hop" cawn stori ffuglen gan MC Sleifar a Chef am osod dyfais ffrwydrol mewn clwb nos gwrth-Cymraeg yn y brif ddinas. Tra bod y prif mics yn adlewyrchu delweddau o char chase scenes ošr saithdegau, mae yna swn fwy sinistyr išr remics dirgel. Cynhyrchwyd y caneuon gan Steffan Cravos a Shane Harris yn Stiwdio Virtual Sounds yng Nghaerdydd.

Nos Wener ar Maes B yn yr Eisteddfod fydd yr unig gig fydd Tystion yn chwarae yr haf 'ma - felly byddwch yno i dystio i egni, angherdd ag agwedd y Tystion. Am fwy o fanylion am y grwp ewch i wefan Tystion - www.tystion.com I archebu copi o'r sengl, ewch i'r dudalen archebu .Latest News 03/08/02:


Fitamin Un is proud to present Tystionšs latest single -"M.O.M.Y.F.G". The controversial hip hop crew return with another dose of big bad beats and no messin' rhymes. Available on vinyl only, the single contains five mixes of "M.O.M.Y.F.G" and one bonus track, "Epilogue".

Declaring that Hip Hop is about attitude rather than image, MC Sleifar and Chef deliver fictional tales of planting incendiary devices in an anti Welsh-language night club. While the main mix [Mics Gwreiddiol] has echoes of 70's car chase scenes, there is a more sinister feel to the remix [Remics Dirgel]. The songs were produced by Steffan Cravos and Shane Harris at Virtual Studios in Cardiff.

Last year Tystion released their "Y Meistri" EP which gained widespread interest and led to John Peel inviting the group to play live on his Radio One show. Catch them live at this years Eisteddfod in St Davids. when Tystion play their only gig this summer on Maes B, on Friday 10th of August.For more information on Tystion, visit their website - www.tystion.com Visit our mail order page for further information on how to order a copy of M.O.M.Y.F.G.